Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазари и пазарна среда


Фигура 5. НАПЪЛНО ЕЛАСТИЧНО, НОРМАЛНО ЕЛАСТИЧНО И НЕЕЛАСТИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ.


Вертикалната права показва напълно нееластично предлагане, хоризонталната - безкрайно еластично, а под ъгъл от 45 процента е линията, която стои най-близо до реалното поведение на повечето стоки.

Измерването на еластичността не се изчерпва с еластичността на търсенето и предлагането спрямо цената, на които отделихме специално внимание.


(1) Еластичност на търсенето спрямо дохода

Подходът, по който я определяме, е същият както при еластичността на търсенето спрямо цената:

к

ъдето:


Edy е еластичност на търсенето на дадена стока спрямо изменението в потребителския доход;

qd е процентно изменение в количеството на търсенето;

y е процентно изменение в дохода.


Фигура 6. ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО СПРЯМО ДОХОДА ПРИ "НОРМАЛНИ", "МАЛОЦЕННИ" И "ПРЕВЪЗХОДНИ" СТОКИ


(

2) Кръстосана еластичност на търсенето за две стоки А и В. Този показател има за цел да ни покаже как реагира търсенето за нашата стока при промяна в цената на някаква друга стока.

където:

Еdh е еластичност на търсенето на стоката а спрямо изменението в цената на стоката B;


Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала