stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-15 01:04:42 [path_image] => /ufiles/2/147/153118/pazarni-osnovi-na-cenoobrazuvaneto-potrebitelsko-tyrsene-i-cenovi-metamorfozi-1.png [article_excerpt] => Пазарни основи на ценообразуването. Потребителско търсене и ценови метаморфози. _Теоретически основи на стоковия пазар._ Пазара е съвкупност от: покупко-продажба на стоки, сфера на стоково обръщение и съвк от съответните ик отношения. Веднага следва да се отбележи, че в по-тесен смисъл понятието паз [meta_keywords] => пазарни,основи,ценообразуването,потребителско,търсене,ценови,метаморфози,теоретически,основи,стоковия [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153118 [title] => Пазарни основи на ценообразуването. Потребителско търсене и ценови метаморфози [article_page] => 1 [article_html] =>

Пазарни основи на ценообразуването. Потребителско търсене и ценови метаморфози.

Теоретически основи на стоковия пазар. Пазара е съвкупност от: покупко-продажба на стоки, сфера на стоково обръщение и съвк от съответните ик отношения. Веднага следва да се отбележи, че в по-тесен смисъл понятието пазар включва горните х-ки, но само като отделни елементи, които не дават изчерпателна информация за теоретическите му основи. Пълното опознаване на съвременния П е възможно, само когато се изследва във всички направления като: ик категория, обективна реалност, система, маркетингов аспект.

Основни понятия, х-щи съвр П: 1.Пазарната конюктура - състояние на стоковия пазар, в-у който оказват жлияние комплекс от фактори, деистващи във взаимна връзка; 2.Пазарен обем – в-ната на реализираната продукция от конкретна пр-на структура за определен период на географски ограничен пазар; 3.Пазарен дял – изразява % съотношение м-у реализираната от един пр-ел стока в пазарния обем на същия артикул(положението на всяка фирма на съотв П); 4.П потенциал – мах кол продукция, което може да бъде реализирано на конкретния пазар за определен период; 5.Насищането на П – коеф, изразяващ съотн м-у П обем и П потенциал; 6.Цележи П – свързан е със сегментирането. Сегментите към които фирмата насочва своите възможности и интереси, представляват ЦП; 7.П прозорец – онзи П елемент, който се удовлетворява с наличните на пазара стоки, но последните не удовлетворяват изцяло предпоч на купувача; 8.П ниша – обхваща онези П елементи, които осигуряват стабилността на пр-та структура и гарантиратнеината рентабилност. ПН гарантира стабилността на пр-та стр в един по-дълъг период.

Предлагането и търсенето, като елемент на П механизъм. Предлагането включва тази част от БНВП, която достига до потребителите посредством покупко-продажбата. На този фон търсенето е свързано с потребностите. С други думи търсенето представлява онази част от потребностите на домакинствата и пр-те структури, която подлежи на удовлетворяване и е обезпечена с пари.

Ценообразуването при съвършенна и несъв конкуренция. СК е форма на паз конкуренция, при която пр-лят, в това число и търговецът, не биха могли да влияят на цената. В у-ята на съвършен пазар мах печалба на пр-ля се определя от решението на следния оптимизационнен модел: П=U(x)-K(x)—max където х-обема на пр-то; U(x)-съвкупните приходи; K(x)-съвк р-ди; П-съвкупен р-р на печалбата. Този модел е приложим при у-е, че пределните пр-ни р-ди са равни на паз цена р’, определена от конкуренцията, т.е.: d(x) / dx =p’.

Когато с-вува абсолютен монопол пр-лят може да влияе в-у цената, като изменя обема на предлаганата продукция. Пр-ля се интересува не толкова от цената колкото от нарастване на печалбата.

Монополистична конкуренция – тук конкуренцията се осъществява на базата на диференциран продукт.

Олигополът е тип пазарна структура, при който с-вуват ограничен брои големи фирми които контролират пазарните цени.

Потребителско поведение в у-ята на определеност. Изходно у-е за изучаването на потребителското поведение е даването на отговора на въпроса какви видове стоки консумира потребителят. Като основен критерии за извеждането на подобно разграничение се определя времето. В този аспект се формират 2 основни групи: стоки за еднократна и стоки за многократна употреба.

Определяне функцията на полезността. Ф на полезността като цяло се представя като числова стойност, определяща равнището на удовлетвореност за дадена крива на безразличието. Ако се приеме, че дадена крива на безразличието изразява равнище на удовлетвореностот 10 единици, U1=10, тогава функцията на полезността за всяка точка а, разположена по дадената крива на безразличието ще бъде u(a)=10. В същото време при сравняване на различията м-у нивата на полезност се стига и до развитието и на концепцията за пределната полезност, която изразява степента на нарастване на общата полезност в резултат нарастването на консумацията с 1 при равни други условия.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153118/pazarni-osnovi-na-cenoobrazuvaneto-potrebitelsko-tyrsene-i-cenovi-metamorfozi-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153118/pazarni-osnovi-na-cenoobrazuvaneto-potrebitelsko-tyrsene-i-cenovi-metamorfozi-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мирослава Маринова [user_id] => 11603 )