Сряда, 27- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране и прогнозиране


сключване на договори за поддържане и сервизно обслужване на произведената продукция;

сключване на договори за периодично или консултантско обслужване на персонала (например договор с юрист за даване на консултации за определен период от време и определен брой часове в седмицата или месеца);

сключване на договори с изследователски групи за маркетинг (проучване на пазара, проучване на контрагентите и пр.);

сключване на колективен трудов договор;

сключване на индивидуални трудови договори с персонала, в т.ч. за почасова работа (стенографиране, машинопис и пр.).

Процедура Контрол за това дали сключените договори осигуряват реализирането на целта на плана", която включва следните дейности:

  • проверка за осигуреността на плана със суровини и материали;

  • проверка за осигуреността на плана с машини и оборудване;

  • проверка за осигуреността на плана с необходимата работна сила;

  • проверка за осигуреността на плана с финансови средства;

  • проверка на възможностите за реализация на произвежданите стоки и услуги.

Четвъртата фаза от технологията на планирането при пазарни условия обхваща процедурите по контрола. Те са следните:

Процедура Контрол върху спазването на нормативната база.

Процедура Контрол върху качеството на произвежданите стоки и услуги и на тяхното "поведение" на пазара.

Процедура “Контрол за установяване степента на реализация на целта на плана.
Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала