Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Планиране и развитие на кариерата


Част първа: Развитие на кариерата

  1. Определение, същност и цели на развитието на кариерата.

До не много отдавна хората прекарваха почти целия си трудов живот в една организация. Но в десетилетието след Втората световна война, постепенно лоялността към организацията работодател започва постепенно да намалява, нарастат възможностите за избор на работа. През осемдесетте години на миналия век, младите хора започващи професионалния си път в САЩ сменят средно шест пъти своята работа. Процесите, протичащи в съвременния свят очевидно ще увеличат мобилността на работниците, тъй като те се ръководят от нови принципи и интереси. Никои постъпващ на каквато и да е работа не счита, че ще извърви целия си трудов път в нея. След придобита определена степен на образование обикновено всеки постъпва като специалист в дадена организация и пред него стоят реалните възможности за израстване йерархията. Това, разбира се, зависи от качествата на самият индивид, но и от някои обективни условия в организацията, ограничаващи или осигуряващи предпоставки и условия за неговото израстване в кариерата. Когато човек получава възможност за професионално развитие в организацията, той е мотивиран за постигане на високи трудови резултати, развива потенциала си и идентифицира собствените си стремежи за себереализация с целите на организацията за високи постижения. Не доброто отношение или липсата на такова към развитието на кариерата на персонала, води до загуба за организацията - тя губи добрите си служители, за самите служители, които не успяват да развият потенциала си. Нужно е организациите да отдават значение на човешкия ресурс, да гледат на неговото развитие, като на средство за постигане на дългосрочни и цели и по-високи постижения.


Материала е изпратен от: Дончо Филчев
Изтегли материала