Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Планиране и развитие на кариерата


Според т.нар. “конусовиден модел” на кариерата на Е. Шайн, кариерата се развива три направления:

  • Вертикално – при повишаване и понижаване

  • Радиално – при повишаване или намаляване обема на отговорностите

  • Периферно – преместване в друга функционална област

Планирането на кариерата е процес, който се осъществява в организацията. От нейна гледна точка планирането на кариерата на служителите повишава мотивираността им, способства за намаляване на текучество. Ако в организацията се извършва дейност по планиране на кариерата, намалява желанието на служителите да я напуснат. Самият факт, че организацията полага грижи за кариерата на служителите си има положителен ефект върху тях, хората разбират, че са част от един цялостен план за развитие на компанията.


Материала е изпратен от: Дончо Филчев
Изтегли материала