Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Планиране и развитие на кариерата


Организационният поглед върху планирането на кариерата е свързан с постигането на следните цели:

  • Опознаване потребностите на служителите;

  • Информиране на служителите за потенциалните възможности за развитие в организацията;

  • Развитие на способностите на служителите;

  • Съдействие за проява на потенциала на служителите;

  • Усъвършенстване на личното израстване;

  • Удовлетворяване на потребностите на служителите.


  1. Връзки с другите управленски науки


Основните дейности по управлението на човешките ресурси, като оценка на персонала,обучение и квалификация, планиране на нуждите от човешки ресурси и др. Съществуват два основни фокуса върху тези дейности. Първият е традиционния фокус върху тези дейности е, че те служат на организацията при набирането на персонал – да се задоволят нуждите от персонал с подходящи хора, притежаващи нужните качества, способности и интереси. Вторият фокус, ги разглежда през призмата на планирането и развитието на кариерата – основните дейности по управление на човешките служат за задоволяване на дългосрочните интереси на работещите, за увеличаване на тяхната мотивация, стимулиране развиването на потенциала на персонала. Планиране на персонала, обучение и квалификация са основни за процеса на планиране на кариерата. Планирането на персонал, например, може да се използва не само за прогнозиране на нуждите от работна ръка, но и за запълване на вакантните длъжности с потенциални кандидати от организацията. Подобно на това, периодичното оценяване на заетите се използва не само при определянето на заплащането, но дава информация за нуждите от развитие и квалификация на заетите, използва се при изработването на индивидуалните планове за развитие. С други думи, всичките дейности по управление на персонала служат за задоволяване нуждите едновременно на организацията и работещите в нея. Организацията получава по-качествено изпълнение на работата на персонала, а работещите получават една по-богата и предизвикателна кариера1.


Материала е изпратен от: Дончо Филчев
Изтегли материала