Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на дейността земеделското стопанство


План-нарядите представляват конкретна задача за изпълнение в рамките на една смяна, която се възлага на работника или производствената единица. Този план се предоставя писмено или устно за времеви период от един ден, седмица или други срокове. План-нарядите са средство за оперативно ръководство при паралелно изпълнение на по-голям брой полски работи. На основата на тях се установява необходимата работна сила и материали за отделните работни процеси.

Мрежовият график е разработка, която включва целия комплекс от работни процеси, като се определят вида, обема, срока и машините за извършване на отделните операции. Основа за разработване на мрежовия график са технологичните карти по култури и производства.

Мрежовият график дава възможност за изграждане на рационална организация на процесите и нагледно да се осъществява оперативно ръководство, контрол и отчет на изпълнението на разнообразните работни процеси и операции.


Въпроси за проверка на знанията и събеседване:

  1. Какво съдържание се включва в термита планиране?

  2. През кои етапи задължително преминава периода на планиране?

  3. Какви методи и техники се прилагат при осъществяване на плановата дейност на земеделското стопанство?

  4. Какви норми, критерии и показатели се използват за оценка на стопанската дейност при разработване на бизнес плана?

  5. Какви видове планове се разработват при планиране на аграрния бизнес?

  6. Какви раздели има производствената програма на бизнес плана?

  7. Какви видове периодични работни планове се разработват при оперативното планиране на земеделието?
Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала