Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Подходи за включване на допълнителните разходи в себестойността на продукцията


ПОДХОДИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ В СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА

За да бъдат разпределени допълнителните разходи е необходимо да бъде избрана някаква база за отнасяне на тези разходи, която база да изпълнява ролята на общ знаменател за единица изделие, чиято себестойност подлежи на изчисляване. Разходите се разпределят в пропорции, които са определени от общия знаменател. Разпределението на разходите е изградено на принципа, че разходите подлежащи за отнасяне към себестойността на изделията се намират в съответствие с базата. Базите за разпределение на допълнителните разходи са твърде разнообразни. Това пък от своя страна налага преди да се избере базата предварително да се извърши анализ на конкретните условия на производството. Най-общо базите могат да бъдат:

  • Количествени (натурални) бази;

  • Стойностни бази;
От своя страна количествените бази се конкретизират в теглото на изделията, дължината на изделието, площта на изделието, броя на заетите в производството лица или пък някакъв технически параметър на изделието. Стойностните бази могат да бъдат стойността на вложените в производството материали, сумата на разходите за ФРЗ на работниците и служителите, фактическата или продажната стойност на изделията, стойността на ДМА и други


Материала е изпратен от: Софийка Проданова
Изтегли материала