stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-11 01:03:30 [path_image] => /ufiles/2/147/153101/podohodno-oblagane-na-fizicheski-lica-3.png [article_excerpt] => Подоходно облагане на физически лица _Личен подоходен данък_ Данъците върху доходите на физическите лица са сериозен приходоносител за държавния бюджет. У нас те формират около 15% до данъчните приходи. Фискалното значение на личния подоходен данък е различно в отделните страни (САЩ, Белгия, Италия, [meta_keywords] => подоходно,облагане,физически,лица,личен,подоходен,данък,данъците,върху,доходите [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153101 [title] => Подоходно облагане на физически лица [article_page] => 1 [article_html] =>

Подоходно облагане на физически лица

Личен подоходен данък

Данъците върху доходите на физическите лица са сериозен приходоносител за държавния бюджет. У нас те формират около 15% до данъчните приходи. Фискалното значение на личния подоходен данък е различно в отделните страни (САЩ, Белгия, Италия, Англия - най-важният данък). В България и в европейските страни този данък се нарежда след косвените данъци.

Личните подоходни данъци имат своите предимства, които се изразяват в следното:

  1. Те се считат за справедливи, тъй като при тях чрез прогресията в облагането се отчита платежоспособността, икономическата мощ на данъкоплатците.

  2. Чрез тези данъци се намалява диференциацията при разпределението на даходите в пазарните икономики.

  3. Те са еластични по отношение на увеличението и намалението на доходите и се явяват вграден автоматичен бюджетен стабилизатор.

  4. Личните подоходни данъци се използват като инструмент за макроикономическо регулиране и стабилизация.

  5. Те са неутрални по отношение на цените, защото не променят директно тяхното равнище, а само косвено чрез търсенето и предлагането.

  6. Разходите по събирането на личните подоходни данъци са сравнително малки.

  7. Чрез тези данъци може да се влияе върху демографските процеси.

Подоходните данъци не са само важен елемент от фискалната политика, а те оказват влияние и върху поведението на стопанските субекти при избора им между труд и свободно време, върху склонността на индивидите да поемат стопански рискове.

Личното подоходно облагане се въвежда за първи път в Англия през 1799 г. У нас се въвежда през 1894 г., но масовото прилажане на този данък се счита началото на 20 век.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153101/podohodno-oblagane-na-fizicheski-lica-3-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153101/podohodno-oblagane-na-fizicheski-lica-3-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Тодор Иванов [user_id] => 5224 )