Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Подоходно облагане на физически лица


За да се разбере съвременното състояние на подоходното облагане, трябва да се проследят някои тенденции в него през последните десетилетия. Техниката на подоходното облагане е претърпяла значителна еволюция, свързана с разбирането за макроикономическо регулиране и ролята на данъците в тези процеси. До началото на 80те години в съответствие с Кейнсианските идеи, подоходните данъци са един от основните инструменти на фискалната политика, насочена към стимулиране на търсенето в борбата с рецесията. Поради тази причина личното подоходно облагане до 80те години се харектеризира със следното:

  • високи данъчни ставки (до 75 - 80%);

  • стръмни прогресии с многоетажност в тарифите и стремеж към значително влияние в преразпределението на доходите;

  • защита интересите на фиска;

  • силна регулативна роля на държавата.

Неоконсервативните идеи (на мястото на Кейнсианските) от началото на 80те години акцентират вниманието върху отрицателното въздействие на подоходното облагане в стопанската и трудовата активност. В съответствие с периода на дерегулирането на икономиката в подоходното облагане, настъпват съществени промени:

  • разширяване на данъчната база за облагане;

  • намаляване на максималните данъчни ставки (40 - 50%);

  • смегчаване на прогресиите;

  • намаляване броя на етажите.

Това са само външните белези на подоходното облагане. Същността се изразява в приемането на нова философия в подоходното облагане. Тенденцията е да се намали преразпределителната роля на подоходното облагане. В същото време се прави опит да се засили социалната адаптивност на подоходното облагане като това става не за сметка на високи данъчни ставки или стръмни прогресии, а за сметка на въвеждане на годишно облагане на доходите вместо на месечното; за сметка на даване на избор на семействата как да облагат доходите си - общо или по отделно; за сметка на различни приспадания и облегчения при облагането; въвеждането на няколко данъчни тарифи; даване възможност за ползване на данъчен кредит; въвеждане на т.нар. негативен подоходен данък, данък със знак минус, при който се определя един необлагаем минимум и ако не се достигне, се получава помощ от страна на държавата. Тези тенденции в личното подоходно облагане се въвеждат за първи път в САЩ и Англия през 80те години. В последствие тяхното въвеждане се разпространява и в останалите страни, а от началото на 90те години и в бившите социалистически страни.


Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала