Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Полезният ефект за потребителя


ПОЛЕЗНИЯТ ЕФЕКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАТО ОСНОВА НА ЦЕНАТА

(Economic value to the customer – EVC /

Value-in-use pricing)


Ценообразуването на основата на полезния ефект в употреба е еднотипно с разглеждания метод на потребителската оценка. По своята логика и двата начина са основават върху величината на полезния ефект, но се различават по това кой определя колко голяма е ценността на продукта (услугата или определен вид дейност) в сферата на потреблението.

На пазарите на инвестиционни стоки и на потребителски стоки с дълготрайна употреба обикновено фирмите производители и доставчици сами определят и обособяват колко голяма е икономическата изгода на техните изделия за потребителите. В тази връзка те се ръководят от потребителските представи за експлоатационните разходи на потребителя или като доказве, че предлагат по-голям ефект за единица цена (ефект/цена).

В случаите когато фирмата доставчик се стреми да докаже каква е ефективността на нейния продукт в употреба, тя използува така наречения показател “икономически ефект за потребителя” (Economic value to the customer). Този аналитичен показател се изчислява като фирменото изделие се съпостави по експлоатационни разходи с някое изделие – еталон. Като еталон се взема изделието, което потребителят използува в момента, или конкурентен продукт, или едновременно се прилагат и двете бази за сравнение.

Техниката на определяне на показателя “ икономически ефект за потребителя” и неговото използуване като ценообразуваща база е най-добре да се илюстрира с пример:


Нека “Х” е фуражомелка, която потребителят използува в момента. Покупната й цена е $300, направените разходи за инсталирането и пускането й в действие са $200, а текущите разходи по поддръжката и използуването са $500. Oбщите разходи на потребителя за покупката и експлоатацията на машината са $1000 (цена на потреблението).


Y” и “Z” са нови фуражомелки, които се предлагат от дадена фирма доставчик.


Машината “Y” е по-икономична в употреба от “Х” – разходите за пускането й в експлоатация и за използуването й са по-ниски (съответно $100 и $300). В резултат на това икономическият ефект за потребителя на “Y” спрямо действуващата фуражомелка е $600 ($1000 – $400).


Машината “Z” има някои конструктивни и функционални подобрения, които възлизат на $300 допълнителни разходи. В сравнение с “Х” тя е по-икономична в употреба с $300, вследствие на което тя предлага икономически ефект от $700 за потребителя. Фуражомелката “Z” има по-голям икономичен ефект от “Y” въпреки по-високите си разходи в експлоатация, тъй като тя притежава по-голяма потребителска стойност.


ДИАГРАМА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ (EVC)

ПРИ ФУНКЦИОНАЛНО ЕДНАКВИ ИЗДЕЛИЯ25

Материала е изпратен от: Мария Тодорова
Изтегли материала