Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Понятия по история


Орфей тракийски певец и музикант основал учение и смятан за най великия музикант и поет на древността . Предполага се, родното му място е неизвестно все още населено място в планината Родопи. Според древногръцката митология е живял едно поколение преди троянската война (13-12 в пр.н е.)


Заламоксис е полу-митичен цар и бог на тракийското племе гети, който са вярвали в задгробния живот. Според Херодот , Заламоксис робувал в Самос и бил роб или ученик на Питагор в последствие се освободили и се върна в Тракия да разпространява доктрината на Питагор . (Заламоксис може да се каже че е бил съвременник или поне приблизително близо е живял до Орфей някъде в древността .).


Одриси са тракийско племе населяващо териториите до завоя на р Тонзос при Кабиле До долното течение на р. Хеброс (марица). Те първи от тракийските племена формират трайна държава - Одриското царство( Днешна България, Севрните части на Гърция и Севроззападна Турция )


Кабиле - това е най-значимият и най-големият тракийски град той е бил столица на Тракийската държава. Основан е в края на 2-рото хил. пр. н .е. През 341г. пр.н.е.

Е превзет от Филип 2 Македонски


Тотемизъм това е вяра в тотеми.Смятало, се че един род и опрвделено животно имат общ пра родител, но във времето те са поели по различен път.Едни са станали хора, а други останали животни.Тотема на рода Дуло от който е и Апарух е било кучето


Севтополос градът на Севт 3-ти столица на одриското царство от края на 4 и началото на 3 век пр. н.е . При изграждането на язовир Копринка (1948-1954г е разкрит и проучен, но след напълването на язовира остава на дъното му.


Ловешки Мир - По време на въстанието на Асен и Петър Ловеч е непревземаема крепост, издържа тримесечна обсада и Византия е принудена да сключи т.нар.Ловешки мир (1187), сложил началото на Второто българско царство.


Тема Това е военно-административна област във Византия, въведена през VII в. Византия успява да сломи съпротивата на България и да я завладее през 1018 година. Император Василий II Българоубиец предприема мерки срещу възможна съпротива от страна на българите. Българската патриаршия получава ранг на архиепископия с център Охрид. България е разделена на теми.


Битолският Надпис - Това надпис на старобългарски език от времето на Иван Владислав (1015-1018) последният цар на Първото българско царство. Той е сред най-старите български надписи.


Българоубиец - През 1014 г. в битката при с. Ключ Василий II Българоубиец побеждава армията на българския цар Самуил, след което ослепява 14 хиляди


Материала е изпратен от: Атанас Антонов
Изтегли материала