Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Понятията - памет, представа и усещане


Памет


Всеки акт на паметта е насочен към запазване на придобития опит, поради това обект на непосредственото изучаване на паметта следва да станат процесите на запомняне и възпроизвеждане. Безспорно е че запазването и актуализацията на собствения опит на човека е един от водещите признаци на паметта. Паметта е призвана да бъде хранилище на опита, който се натрупва в резултат на познавателните усилия. Тя пази в себе си следите на отминали въздействия, които са получени при функциониране на усещането и възприятието на представата и въображението на мисленето. След временно приключване на функционирането на тези процеси получените образи и мисли се предоставят на паметта. Тя съхранява последователността или едновременността в тяхното пораждане, както и продължителността на действие на дразнителя, които е обусловил възникването. Разглеждания процес има Универсален характер. Всеобщия характер на паметта се изразява и в запазване на впечатления, които се отнасят до двигателно - волевата активност на индивида.
Представа


Усещането и възприятието обогатяват знанията на човека за света когато предметите непосредствено действат върху сетивата. Преустановяване на тяхното директно влияние обуславя преустановяване и на усещането на разнообразието на цветове. С това се прекратява процесът на постъпване на информация за съчетанието от багри, за направлението на движението. Човек може многократно да актуализира миналите си усещания, възприятия на свойства на предмети и т.н. По такъв начин той разширява своето знание за предметите от света. Представата е познавателен процес, при които се пресъздава образ за предмет или за негово свойство. Представения образ не разкрива в "филмова последователност" отделните откъси от миналия възприятен процес,а репрезентира в синтез отделните перцептивни елементи. Представният образ може да изпълнява нова роля в когнитивната функция на психиката в сравнение с усещането и възприятието. При представата образът на точно определен предмет


Материала е изпратен от: Кръстинка Кръстева
Изтегли материала