stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-07 04:21:28 [path_image] => /ufiles/2/148/154061/poporychkov-metod-kalkulirane-po-procesi-ocenqvane-na-nezavyrshenoto-proizvodstvo-2.png [article_excerpt] => Попоръчков метод.Калкулиране по процеси.Оценяване на незавършеното производство. 1.Попоръчков метод – определянето на разходите за отделните поръчки или попоръчковото калкулиране се прилага когато продукцията се произвежда по поръчка на клиент, докато при разходите за продължителни операции или опер [meta_keywords] => попоръчков,метод,калкулиране,процеси,оценяване,незавършеното,производство,попоръчков,метод,определянето [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 154061 [title] => Попоръчков метод. Калкулиране по процеси. Оценяване на незавършеното производство [article_page] => 1 [article_html] =>

Попоръчков метод.Калкулиране по процеси.Оценяване на незавършеното производство.1.Попоръчков метод – определянето на разходите за отделните поръчки или попоръчковото калкулиране се прилага когато продукцията се произвежда по поръчка на клиент, докато при разходите за продължителни операции или операционно калкулиране продукцията(услугите) са резултат от повтарящи се процедури или серия от процедури..Поръчковото калкулиране се прилага при дейности като ремонт на превозни средства в гараж, шивашки услуги , пътно и жилищно строителство.

Поръчковият метод на калкулиране се прилага при производства за които са поети договорни задължения.Срещат се три вида разновидности на поръчковия метод:

-индивидуално

-серийно(за малки серии)-няма наличие на поръчка в прекия смисъл, но поради прекъснатостта на производствения процес се налага акумулиране на разходите по отделни серии.

-подоговорно(обхваща период по дълъг от една година)

За всяка поръчка се открива самостоятелна калкулационна карта.В нея текущо се нанасят преките материални и трудови разходи за конкретната поръчка.

В обобщение на казаното за попоръчковия метод може да се акцентира на следните особености,които в повечето случаи се явяват и като недостатъци на този метод:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154061/poporychkov-metod-kalkulirane-po-procesi-ocenqvane-na-nezavyrshenoto-proizvodstvo-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154061/poporychkov-metod-kalkulirane-po-procesi-ocenqvane-na-nezavyrshenoto-proizvodstvo-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Недка Михайлова [user_id] => 10994 )