Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Поява и развитие на стопанската отчетност


Поява и развитие на стопанската отчетност


I.Същност

За да осигури своето съществуване човек трябва да задоволява потребностите си от храна, дрехи, подслон и други. Тези потребности са субективни, но са движещ мотив на всяка човешка дейност. За да се потребява е необходимо най-напред да се създадат блага. От тук е разбирането, че основа на чомешкото съществуване е производството на материални блага, тоест стопанският живот. Стопанската дейност в обществото трябва да протича възможно най-ефективно и рационално. Това налага нейното системно наблюдаване, изучаване и направление, тоест нейното управление. В хода на развитието на стопанския живот на хората и неговото управление се появява стопанската отчетност. Тя е свързана също с потребности, но тези потребности са на стопанското управление и имат информационен характер, следователно стопанското управление е причината, а стопанската отчетност - следствието. Стопанското управление е следствието на стопанската дейност на хората.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ - Тя е човешка дейност свързана с наблюдаването, регистрирането, количественото измерване и качествено характеризиране на стопанските факти, явление и процеси с цел тяхното

eфективно управление. Стопанската отчетност възниква на базата на общественото разделение на труда.

Капиталът - компоненти на имуществото на предприятиетоМатериала е изпратен от: Мария Заверджиева
Изтегли материала