stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-13 03:29:01 [path_image] => /ufiles/2/148/153578/potrebiteli-i-potrebnosti-ot-schetovodna-informaciq-2.png [article_excerpt] => Потребители и потребности от счетоводна информация. Необходимостта от отразяване на стопанско значими факти и събития далеч предхожда появата на паричните знаци и отделянето на разменната стойност на потребителя.Още в натуралното стопанство се е водела отчетност за личното и общото богатство, негово [meta_keywords] => потребители,потребности,счетоводна,информация,необходимостта,отразяване,стопанско,значими,факти,събития [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153578 [title] => Потребители и потребности от счетоводна информация [article_page] => 2 [article_html] =>

чрез стандарти (международни, национални)

чрез унифицирана методология за акумулиране на информация и изготвяне на отчети

Следващата група потребители са кредиторите. Информационните потребности на тази група се зараждат с възникването на банковото кредитиране.Самата банка, за да изпълнява своите функции, следва да притежава общото доверие и да е гарантирана от държавата от закона. Кредитора следва да намери рационален отговор на следните свързани с предприятието решения какво: да кредитира, до каква сума, срещу какво обеспечение.Оговорите на тези въпроси в по-малка степен могат да бъдаят задоволени от неформалните източници,а в по-голяма степен се задоволяват чрез формализираните отчети. Една част от тези отчети,тяхното изготвяне,съдържание и форма се регламентират чрез данъчното и счетоводното законодателство, а друга част те сами разработват като част от метидологията на кредитен анализ.

Държавните органи и агенции – данъчна администрация, осигурителни фондове, макроикономическа статистика и отраслови и функционални министерства. От посоченото с най-силно влияние върху отчета и съдържанието на отчета е данъчната администрация.Тя гарантира задоволяването на своите информационни потребности чрез данъчно и счетоводно законодателство.

Отчетите, които й се предоставят на строго унифицирани като форма съдържание начин на изготвяне. Предоставяне на отчетстите им е строго администрирано като време, момент, обхват и гарантира чрез санкция и наказателна отговорност. Влиянието на фиска върху отчетността е до толкова голяма степен, наложени са, че съвременната счетоводнство се нарича още данъчно счетоводство.

В страните, в които е регламентирано задължително пенсионно и здравно осигуряване по стандартизирани схеми е налице силно влияние от страна на органите по социална осигуряване върху информационно осигураваната отчетност. Осигурителни декларации, извлечения, стандартизиранните данни за осигурените са само една част от задължителните справки и отчети изисквани от осигурителните фондове. С нарастването на дела на доборовлно осигуряващите се за сметка на задължително осигуряващите се, се очаква тези потребности върху счетоводството да намалеят.

Макроикономическата статистика задоволява свойте потребности на база на производстени отчети и специфични отчети адресирани индивидуално към статистиката.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153578/potrebiteli-i-potrebnosti-ot-schetovodna-informaciq-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153578/potrebiteli-i-potrebnosti-ot-schetovodna-informaciq-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Тодорова [user_id] => 14560 )