Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Потребители на счетоводната информация. Основни положения, принципи и концепции


Потребители на счетоводната информация. Основни положения, принципи и концепции


Виж схема 6


Бизнес дейността се базира на счет. информация, а тя се създава в огромна счетоводна система. В тази система фигурират вътрешни и външни потребители.

Вътрешни потребители са: администрация, собственици, съсобственици, всички видове ръководители, служители, мениджъри, мениджъри на отдели и др.

Външните потребители могат да се разделят на две групи:

С пряк интерес към счетоводната информация. Това са:

 • инвеститори – представляват рисков капитал, очакват доходи, имат въпрос дали да купят продадат или задържат дяловете си, дали ще получат дивидент

 • кредитори – те се интересуват от ликвидността и платежоспособността на предприятието

 • доставчици ( това е лице, с което друго предприятие има договорно отношение за доставка) и други търговски кредитори ( лица, с които възниква отношение от време на време) – те се интересуват от краткосрочната ликвидност, дали предприятието е действащо

 • клиенти и други дебитори – разчетни отношения на вземане.( към клиента отношението е на вземане, а към доставчика на задължение) Заб. По принцип всички вземания могат да се наричат дебиторни отношения. Отразяват право на вземане от насрещен субект. Всички задължения, независимо кой е субекта се наричат кредиторни.


С непряк интерес към счет. информация. Те са:

 • данъчни органи

 • регулаторни субекти – държавна агенция по ценни кножа, министерство на финансите, фондовата борса

 • НСИ

 • други институции – финансови анализатори, консултанти, независими одитори

 • профсъюзи

 • обществени организации

 • застрахователни фондове

 • пенсионни фондове

 • социални фондове

 • културни институции

 • отделни граждани


Задоволяването на информационните потребности на всички тези потребители оказва влияние върху бизнес дейността, както бизнес дейността оказва влияние върху счет.информация, защото се отразява в нея.

Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала