stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-10 11:47:20 [path_image] => /ufiles/2/148/154137/potrebitelska-veriga-1.png [article_excerpt] => Съдържание: 1.Класически и модерен маркетинг 2.КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА 3.Как хората разбират, че се нуждаят от нашите продукти? 4.Как потребителите приемат нашата оферта ? 5.Как клиентите поръчват или купуват нашите продукти ? 6.Как клиентите правят окончателния си избор ? 7.Как се доставят на [meta_keywords] => съдържание,класически,модерен,маркетинг,кратко,представяне,фирмата,как,хората,разбират [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154137 [title] => Потребителска верига [article_page] => 3 [article_html] =>

Две разбирания за Маркетинга: 1. В тесния смисъл на понятието. 2. В широкия.

  1. Класическо разбиране: отразява развитието на Маркетинга след ІІ с световна война до 60-те за САЩ и от края 60-те до начало 70-те за Западна Европа.

  2. Второто: отразява противоречивия процес на развитие на Маркетинга: 60-те за САЩ; края 60-те и начало 70-те за Западна Европа.

Класическият Маркетинг се отнася само до реализацията; съвременният: на равнище фирма дава възможност на пазара да повлияе върху инвестициите, иновациите, което води до по-висока ефективност. DEF: Маркетингът е предвиждане, управление, задоволяване на търсенето чрез процеса на покупко-продажбата. Предвиждането на търсенето изисква от фирмата да осъществява системно проучване на клиента. Управлението на търсенето включва стимулиране, улесняване, а именно фирмата прави достъпно, леко и приятно купуването на онова, което тя предлага. Задоволяването на търсенето означава навременно изпълнение, сигурност, възможност за избор, следпродажбено обслужване и др., т.е. физическо движение и обслужване на клиента. Предвиждането е свързано с Маркетинговото проучване.

[url] => marketing [cpages] => 17 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154137/potrebitelska-veriga-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154137/potrebitelska-veriga-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Павлина Стоянова [user_id] => 14378 )