stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-10 11:47:20 [path_image] => /ufiles/2/148/154137/potrebitelska-veriga-1.png [article_excerpt] => Съдържание: 1.Класически и модерен маркетинг 2.КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА 3.Как хората разбират, че се нуждаят от нашите продукти? 4.Как потребителите приемат нашата оферта ? 5.Как клиентите поръчват или купуват нашите продукти ? 6.Как клиентите правят окончателния си избор ? 7.Как се доставят на [meta_keywords] => съдържание,класически,модерен,маркетинг,кратко,представяне,фирмата,как,хората,разбират [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154137 [title] => Потребителска верига [article_page] => 4 [article_html] =>

Социален аспект на Маркетинга: Маркетингът се опитва да гарантира максималното право на избор, т.е. връзка между пазарната икономика и демокрацията по отношениее на избора.

Маркетингът се свързва не само с покупко-продажбата, но и със степента на развитие на пазарната икономика.

АМА: Маркетингът е процес на планиране и на практическо осъществяване на концепцията за развитие, ценообразуване, стимулиране на производството и реализацията на идеи, изделия и услуги с оглед задоволяване на индивидуалните и обществените потребности. Маркетингът е процес на планиране и осъществяване на създаването на нови изделия, производството им и реализацията им. Маркетингът е управленски процес, съгласно , който цялостната дейност на 1 фирма се осъществява в съответствие със съществуващи или новосъздавани потребности на потребителите/пазара.


[url] => marketing [cpages] => 17 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154137/potrebitelska-veriga-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154137/potrebitelska-veriga-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Павлина Стоянова [user_id] => 14378 )