Пон, 30- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Предотвратяване на замръзването и възстановяване на сипкавостта на замръзнали насипни товари


ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМРЪЗВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СИПКАВОСТТА НА ЗАМРЪЗНАЛИ НАСИПНИ ТОВАРИ.

Общи положения.

2.Профилактични мероприятия и средства за намаляване или предотвра­тяване на замръзването.

Ако не се допусне замръзване или то се намали значително, ще се премахнат, или намалят проблемите свързани с разтоварването на замръзващи насипни товари. За целта се прилагат различни профилактични мероприятия и средства като: превозване само през топлите сезони, което увеличава складовите запаси и неравномерността на товаропотоците; намаляване на времето за превозване, товарене и разтоварване; нанасяне върху стените и пода на вагона на веще­ства (нефт, минерални масла, калциев двухлорид и др.) за предпазване от залеп-ване на замръзналия товар към тях, но това е трудопоглъщащо и не винаги е достатъчно ефикасно; посипват на пода на вагона, покрай стените му (едновременно със запълването), между слоевете па товара и отгоре на неза-мръзващи материали (слама, дървени стърготини, изсушен товар и др.), но ефектът не винаги е добър, а освен това е трудопоглъщащо и се замърсява товара;размесване на товара с вещества, които поглъщат свободната влага (негасена вар) или образуват с водата слабо замръзващи разтвори (готварска сол, магнезиев хлорид, калциев двухлорид и др.). Процесът е трудопоглъщащ, товарът се замърсява от добавените вещества, които са скъпи и не предотвра­тяват напълно замръзването, а само го намаляват, увеличават корозията на ваго­ните; предварително замразяване па товара (до -3°С) със цел във вагоните да не се образуват монолитни буци и блокове. Поради големите разходи и недо­статъчната сигурност се прилага рядко; понижаване на влажността на това­ра до безопасна стойност преди натоварването му. Постига се чрез оцежда-не в специални бункери, центрофугиране, термично изсушаване и др. Този начин не само предотвратява замръзването, но се повишава полезната товароносимост на вагоните, тъй като не се превозва излишната вода. Той обаче е скъп и се прилага ограничено.

3. Възстановяване на сипкавостта на замръзнали товари. Посочените по-горе профилактични мероприятия, с изключение на последното, не гаран­тират надеждно предпазване на товара от замръзване, а само известно намаля­ване на якостта на замръзналия товар и залепването му към стените и пода на вагоните. Вследствие на това се прилагат предимно методи и средства за въз­становяване на сипкавостта на замръзнали товари в пунктовете на разтоварване. Тяхно предимство е и това, че се използват само когато е необходимо, докато профилактичните се прилагат почти непрекъснато през зимата. Освен това ня­кои могат да се прилагат и за слягащи се товари. Сипкавостта на замръзнали насипни товари се възстановява чрез механично разрохване, затопляне до размразяване и комбинирано - затопляне и разрохване.

3.1.Механичното разрохване се осъществява с различни технически сред­ства. Най-простото решение е чрез използване на пневматични и електрически пистолети, с които се извършва и почистване от полепнал по стените и пода товар. Прилага се рядко поради тежкия физически труд, малка производителност и нанасяните повреди по вагоните. По-голяма производителност и ефективност се постига с различни по конструкция разрохващи машини. Изборът на една или друга машина зависи от якостта на замръзналия товар и големината на товаропотока.


Материала е изпратен от: Сава Иванов
Изтегли материала