Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Преки имущесвени данъци


ПРЕКИ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

  1. Обща характеристика на имуществените данъци

Особености

1. Данъците върху имуществото са едни от най-старите данъци, с които се облагат ФЛ и ЮЛ.

2.Тези данъци се представят като персонални, защото се плащат от собствениците или ползвателите на имуществото.

3. Облагането на имуществото се ивършва:

  • периодично (годишно)-жилища, сгради, земи, превозни средства

  • еднократно- при смяна на собствеността, наследства, дарения, които стават през определен период от време

4. Облагането на имуществото приема формата на местни данъци.

5. Облагат се количествените и качествени измерения на недвижимите имоти и движимото имущество, без да се взема предвид доходът и платежоспособността на данъкоплатеца.

6.Пре тези данъци няма съвпадение междуобекта на облагане (богатството) и източника на плащането му – доходът на индивидите

Имуществото, подобно на дохода, е икономически ресурс за отделния индивид или домакинство. Между тях има разлика: доходът е поток от ресурси към точно определен момент, а богатството е потенциален запас за даден период от време. Имуществото не винаги носи доход, но пък носи полезност. Богатсгвото може да се дефинира като очща стойност на нетните активи, които са собственост на индивид или домакинство.

При оценка на богатсвотоса необходими 2 уточнения:

  • определянето на активите и пасивите, които се приемат за богатст

  • парична оценка на богатството заради неговото облагане

При оценка на богатството следва на се вкл.всички възможни активи- материални, финансови и парични.

Начини за оценяване на имуществото”

-според пазарна стойност

-според доходност или продуктивност

-според застрахователна стойност

- според капитл.стойност на актива


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала