Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Приходна система на местните власти


б) данък върху наследствата

в) данък върху даренията

г) данък при възмездно придобиване на имущество

д) данък върху превозните средства

2. Местни такси, регламентирани със Закона за местните данъци и такси

а) такса битови отпадъци

б) такси за детски градини, ясли, общежития, старчески домове

в) такси за ползване на пазари, тротоари и др.

г) туристическа такса

д) такси за административни услуги

е) такси за технически услуги

ж) такса за кариерни материали

з) такса за кучета

и) такса за откупуване на гробни места

3. Цени на услуги – услугите са специфични за всеки регион и се определят с наредба

4. Приходи от собственост – концесии, наеми

5. Глоби, лихви, санкции

II. Преотстъпени държавни данъци – ДДФЛ – В почти всички страни личния подоходен данък е най-значителния приход за местните власти, тъй като при него няма видими пречки да се предоставя на общините. Регламентирането на споделянето на този данък е изключително важно в дългосрочен план, защото се дава възможност за планиране в средносрочен период.

III. Държавни трансфери

1. Общи субсидии – обща допълваща и обща изравнителна субсидия

2. Целеви субсидии – капиталови разходи

3. Субвенции – съфинансиране


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала