stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-16 09:16:19 [path_image] => /ufiles/2/148/153798/prilojenie-i-potrebiteli-na-schetovodnata-otchetnost-u-nas-na-nastoqshtiq-etap-2.png [article_excerpt] => Приложение и потребители на счетоводната отчетност у нас на настоящия етап. І. Приложение. Въпросът за финансовото счетоводство у нас на настоящия етап е регламентиран със Закона за счетоводството. Съгласно чл.1 “Този закон урежда осъществяването на счетоводството и предприятията”. По смисъла на същ [meta_keywords] => приложение,потребители,счетоводната,отчетност,нас,настоящия,етап,приложение,въпросът,финансовото [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153798 [title] => Приложение и потребители на счетоводната отчетност у нас на настоящия етап [article_page] => 1 [article_html] =>

Приложение и потребители на счетоводната

отчетност у нас на настоящия етап.


І. Приложение.

Въпросът за финансовото счетоводство у нас на настоящия етап е регламентиран със Закона за счетоводството. Съгласно чл.1 “Този закон урежда осъществяването на счетоводството и предприятията”. По смисъла на същия закон под предприятие се разбира “икономически обособени физически и юридически лица, които осъществяват разширена от законите дейност”.

По смисъла на Закона за счетоводството, както и на други закони и подзаконови актове счетоводна отчетност трябва да водят:

1 – фирмите и техните обединения, регистрирани съгласно Търговския закон.

2 – кооперациите, регистрирани съгласно Закона за кооперациите.

3 – банките и небанковите финансови институции, регистрирани съгласно Закона за банките и кредитното дело.

4 – държавните институции като ДЗИ, ДСК и др. такива създадени по силата на специални укази и разпореждания.

5 – бюджетните предприятия

6 – неперсонифицираните дружества регистрирани съгласно Закона за задълженията и договорите.

7 – юридически лица е идеална цел регистрирани съгласно Закона за лицата и семейството.

Съществуват и физически лица, осъществявайки разширена от законите дейност със собствено имущество, но от тях не се изисква воденето на счетоводна отчетност. Към тази категория спадат:

1 – физически лица занимаващи се със селскостопанска дейност.

2 – занаятчиите, както и лицата извършващи услуги с регистирали по свое желание фирми.

3 – лицата извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Съгласно Закона на счетоводството, предприятията трябва да водят двустранно счетоводство. Само за предприятията, чиито годишен оборот не надхвърля 50 000лв., се разрешава да преценят какво счетоводство да водят – двустранно или едностранно.
№4 Предмет и обекти на счетоводната

отчетност – общи положения.


І. Всяко предприятие се създава и регистрира в съда, за да извършва определена дейност. Дейността в предприятията е различна както по характер, така и по размер. Независимо от различията в големината и спецификата на изпълняваните задачи, в тях има нещо общо – те разполагат с определени ресурси, наричани още стопански средства или активи, които са материалната основа на осъществяваната дейност.

Всеки контролен актив, с който разполага отделното предприятие, има източник на получаване, наричан пасив или капитал и обратно – с/у всяка форма на проявление на капитала съществува актив с конкретно функционално предназначение.

Съвкупността от всички активи, с които разполага дадено предприятие и неговия капитал (пасивите) формират имущественото му състояние.

В резултат на осъществяваната дейност, елементите на това имущество постоянно се променят. Основата на тези промени са извършените стопански операции. Чрез тях имущественото състояние получава динамичен характер.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153798/prilojenie-i-potrebiteli-na-schetovodnata-otchetnost-u-nas-na-nastoqshtiq-etap-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153798/prilojenie-i-potrebiteli-na-schetovodnata-otchetnost-u-nas-na-nastoqshtiq-etap-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Леман Айридин [user_id] => 2303 )