Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата


Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата

Вариант на работен план

Въведение

Глава първа. Същност на печалбата и рентабилността

  1. Определение на понятията

  2. Фактори, от които зависят печалбата и рентабилността

Глава втора. Управление на печалбата и рентабилността

  1. Управлението на печалбата и рентабилността като част от финансовата стратегия на фирмата

  2. Показатели за анализ на печалбата и рентабилността

Глава трета. Проблеми при формиране на печалбата и управлението на рентабилността в конкретно предприятие

  1. Анализ на дейността на предприятието

  2. Зависимост между рентабилността и печалбата в предприятието

Заключение

Използвана литература

Приложение


Въведение

Съвременните предприятия осъществяват дейност в среда, която може да се характеризира като динамична и силно променлива. Тази среда предоставя едновременно възможности за самостоятелно вземане на решения, от една страна и от друга страна- предприятията действат в условията на конкуренция. Именно конкуренцията и необходимостта от преодоляването й, както и необходимостта от финансова стабилност на предприятията налагат вземане на решения, свързани с различни финансови въпроси от дейността на организационната единица.

Важни въпроси от финансовото управление са печалбата и рентабилността на предприятието. Актуалността на настоящата разработка е определена от следното:

  • печалбата и рентабилността са проблеми, от които се интересуват не само органите на предприятието, но и външни потребители – например акционери, ако става въпрос за акционерно дружество, приходни органи на държавата и други;


Материала е изпратен от: Леман Айридин
Изтегли материала