Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Проблеми на управлението на човешките ресурси в съвременното българско училище


Докато по-голямата част от управленските органи се формират на принципа на доброволността и имат незадължителен характер разписанието на длъжностите и длъжностните характеристики са строго регламентирани чрез подзаконови нормативни актове-Наредба 4 /14.08.96г за определяне на нормите на задължителна преподавателска работа ; Наредба 7/06.12.99г. за определяне числеността на персонала в детските градини,училищата и обслужващите звена и Закон за степента на образование,образователния минимум и учебния план.

По отношение подбора на персонала ръководителят на училището често е с твърде ограничени възможности да осъществява своя кадрова стратегия,да се възползва от кадровата си автономия.Това е така,защото той,най –често заемайки длъжността директор,заварва сформиран и педагогическия и обслужващия екип на училището.В повечето случаи учителите имат постоянен трудов договор,вакантни места липсват и директорът не може да подбира нов екип,а е и доста трудно да отстрани тези,които не работят ефективно.Младите,новоназначени директори не бива да се захващат с подмяна на хора в началото на своята управленска дейност.Те трябва добре да опознаят всеки член на екипа си,да им помагат да усъвършенстват работата си,да се развиват и израстват и само когато са изчерпили всички възможности за подпомагане да прибягват към крайни мерки.Освен това не е сигурно на какви нови колеги ще попаднат,има ли свободни правоспособни учители,които да попълнят освободените места и т.н.Например,много е трудно директорът на училище да вземе решение да уволни преподавател по английски език,колкото и неефективно да работи той,тъй като с въвеждането на ранното чуждоезиково обучение в образователната система съществува огромен недостиг на правоспособни учители,завършили английска филология.

В същото време директорът и екипът са заинтересовани да се подобрява качественият състав на хората,да се повишава квалификацията им,да се подобрява работата им.Затова важна грижа трябва да бъде организиране на добра информираност на хората за новостите в методиката и съдържанието на обучението,по-широк абонамент на педагогически списания и вестници,доставка на методическа литература,организиране на училищни квалификационни дейности,форуми за изява,включване в курсове и специализация на национално и регионално равнище.Вярно е,че квалификацията е личен въпрос на учителите и в много случаи те не желаят да посещават квалификационни форми,особено ако те се провеждат в друго населено място и са свързани с финансови разходи.Но директорът е силно заинтересован от формиране на висококвалифициран екип,от информирани учители-новатори,експериментиращи и търсещи ефективни технологии в работата си.Затова следва да ги стимулират,подкрепят, да организират квалификацията на своите учители,да се грижат за тяхното израстване и развитие.В тази посока са и последните договорености между Министерството на образованието и науката и синдикатите за определяне на работната заплата в образованието от 01.07.07 г.,в които е определена като едно от най-важните условия при формирането на работната заплата квалификацията на учителя.


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала