Сряда, 23- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Проблеми на управлението на човешките ресурси в съвременното българско училище


Един от най-съществените проблеми при управлението на персонала в училище е системата за оценяване на учителския труд.Към този момент липсва единна система с разработени обективни критерии за оценка на дейността на учителя.Смята се,че колкото по-продължителен е педагогическият стаж,толкова качеството на работа е по-високо и оценката,изразена в работната заплата не отразява качеството и количеството на вложения труд.Необходимостта от диференциация в заплащането на основата на точни,ясни и обективни критерии се оценява както от работодателите,така и от учителите.Във връзка с това от началото на учебната 2006/07г. между Министерството на образованието и науката, КНСБ и КТ„Подкрепа” текат преговори за методите и начините за формиране на трудовото възнаграждение на учителите,но за съжаление все още няма единно решение по тези въпроси.

Липсата на ясна и коректна система за оценяване води и до проблеми при мотивацията на учителския колектив.Фактът,че независимо от усилията,които си положил,от резултатите от твоята работа и постиженията на твоите ученици,ще получиш същото трудово възнаграждение, както и колегата ти води до демотивация,равнодушие, пасивност и инертност на кадрите в образователната система. Демотивиращо действат и редица други фактори като:ниския социален статус на българския учител,негативни обществени нагласи, неосъществени реформи в образованието,засилващите се прояви на агресия и липсата на законови механизми за защита на личността на учителя.

Безспорно,за качественото и ефективно управление на човешките ресурси в училище най-голямо значение имат стилът на управление и личността на ръководителя.В съвременното българско училище нямат място авторитарността,либералниченето безотговорността,нехайството за проблемите на хората.Всеки директор трябва да намери онова балансирано единство между взискателност,строгост,изискване за изпълнение на дадените разпореждания от една страна и позитивна етика към хората,почтеност,толерантност,справедливост,от друга,така че да осигури успех на колектива и висок престиж на училището.В наше време особено се цени у ръководителя умението да работи с хората,,да ги разбира,да е чувствителен към техните проблеми,да умее да общува с тях,да ги обединява за постигане на програмните цели.Неговата личност трябва да е отворена за новаторство,творчество и инициатива.


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала