Сряда, 23- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Проблеми на управлението на човешките ресурси в съвременното българско училище


Известният теоретик на управлението Чарлс Марджерисън определя следните качества на ефективния ръководител:

-способност за работа с хора

-поемане на отговорност

-стремеж към високи резултати

-способност за водене на преговори и решаване на конфликти

-готовност за поемане на рискове

-умение да изгражда добри контакти и информационни канали

-способност за промяна на управленския стил според ситуацията

Ако към тези качества прибавим високо темпо на работа,,умение да се дават точни,ясни и конкретни указания,да се делегират права на другите,да се планират и организират дейностите,да се проявява доверие към хората бихме получили идеалният образ на директора на съвременното училище.

Стремежът на всеки директор към достигане на този образ изисква той ежедневно да осъществява задълбочен анализ на работата си,на поведението си,да руши стари стереотипи и да формира у себе си нови умения и качества,да се отказва в някои случаи от традиционни и утъпкани пътища и да търси нови решения за развитие на собствената си личност и на институцията,която управлява.


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала