Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.


ЗОП -Закон за обществените поръчки

ЗК - Закон за концесиите

ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията

ЗАП - Закон за административното производство

ПМС - Правилник на Министерски съвет

ВСС - Висш съдебен съвет

СРС - Софийски районен съд

СГС - Софийски градски съд

НС - Народно събрание

КЗК - Комисия за защита на конкуренцията

НИКК -Научноизследователския институт по криминалистика и криминология

МВР - Министерство на вътрешните работи

МФ - Министерство на финансите

МП - Министерство на правосъдието

БСК - Българска стопанска камараМатериала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала