Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.I. Процесуална същност на експертизата, в съдебното и до съдебното производство……………………………………………............3


II. Субекти, осъществяващи експертизата - вещо лице или експерт?....................................................................................................................3


III. Организация на съдебната експертиза в Република България, съгласно действащата нормативна уредба…....4

1. Регламентация на съдебните експертизи, според Закона за съдебната власт………………...............................................................................5

1.1. Видове списъци с вещи лица…………….….…………………………......5

1.2. Изготвяне и утвърждаване на списъците с вещи лица………............6

2. Възнаграждение на вещите лица……..................................................8

2.1. Условия и ред, за определяне на възнагражденията на вещите лица…............................................................................................................................9

2.2. Ред за определяне на възнагражденията…………….………….………9

2.3 Контрол във връзка с определянето и изплащането, на възнагражденията на вещите лица………………….………………………….11

3. Организация и осъществяване на експертизата според Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс..........................................................................................................................9

3.1. Регламентация на съдебната експертиза, според Гражданския процесуален кодекс…................................................................................................11


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала