Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.


3.2. Регламентация на експертизата, според Наказателно-процесуалния кодекс…………….….……………………….............................................................12

4. Права и задължения на вещите лица……………………………….13

5. Основни дефицити в нормативната уредба, регламентираща дейността на вещите лица, в съдебното и до съдебното производство.....................................................................………………15

6. Заключение…………………………………………………………………16

Използвани източници............................................………………17

Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.
I. Процесуална същност на експертизата, в съдебното и до съдебното производство.

Експертизата е един от способите за подпомагане на компетентните органи при решаването на правните казуси с цел разкриване на обективната истина в гражданския или наказателния процес. Съгласно чл. 200а от ЗСВ - “Експертиза се назначава от органите на съдебната власт, за изясняване на обстоятелства по делата, за които са необходими специални знания и умения”.

Следователно, основното предназначение на експертизата, е да подпомогне държавните органи при изясняването на въпроси, които предполагат наличието на специални знания или умения. Доскоро значението на експертизата, беше преди всичко да подпомага съда и в по-малка степен органите на до съдебното производство. В тази връзка е важно да се отбележи, че през последните години значително нараства значението на експертизата и в различните административни производства. Последните законодателни актове на Народното събрание - ДОПК, АПК, ЗОП, ЗК, все по-ясно открояват тази тенденция.

Относно значението на съдебната експертиза трябва да се подчертае, че не може да има качествено правосъдие, без качествени експертизи (компетентни, обективни и своевременни). Това е така, тъй като голяма част от делата се решават, преди всичко въз основа на изготвените експертизи.


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала