Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.


Условно цитираните актове могат да се разделят на две групи:

- актове, приети преди 10 ноември 1989 г., в условията на коренно различни от сегашните обществени отношения, при действието на Конституцията от 1971 г. Доколкото обаче, те не са отменени и като цяло не са в противоречие със сегашната Конституция и законите на страната (преди всичко ЗСВ), те все още са формално в сила. Поради значително променената обаче правна (законодателна) и фактическа обстановка в страната, повечето от тях са фактически мъртви в по-малка или по-голяма степен;

- актове, приети след промените, които са по-адекватни на съществуващите отношения и са съобразени в значителна степен с настоящата Конституция от 12 юли 2001 г. и Закона за съдебната власт.


1. Регламентация на съдебните експертизи, според Закона за съдебната власт.

Глава осемнадесета “А” от ЗСВ (нова - ДВ, бр. 61 от 2003 г.) регламентира два въпроса, касаещи съдебната експертиза:

- реда и условията за изготвяне, на списъците с вещи лица;

- приемането на наредба от ВСС за реда и условията, за определяне на възнагражденията на вещите лица.

Същевременно законодателят възприема принципа, че експертизата, а не конкретните експерти, се назначава от органите на съдебната власт, за изясняване на обстоятелства по делата, за които са необходими специални знания и умения (чл.200а).


Видове списъци с вещи лица.

На първо място се предвижда, че за всеки съдебен район на окръжен съд, се съставя списък на специалистите, утвърдени за вещи лица. Това е всъщност нещо, като основен списък на вещите лица. Освен този списък е възможен и друг списъкq за нуждите на своята дейност “при необходимост” - Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба, утвърждават отделен списък. На практика обаче, законодателят допуска и “трети списък”, тъй като в чл. 200в, ал. 1 посочва, че тези списъци са примерни. При необходимост за вещи лица, могат да се назначават и специалисти, които не са включени в тези списъци. Предвидено е и още едно изключение - когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони. Въпросните списъци са публични. Тяхната публичност се гарантира по няколко начина, а именно:


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала