Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Процеси на дисоциация на карбонати и оксидиПРОЦЕСИ НА ДИСОЦИАЦИЯ НА КАРБОНАТИ И ОКСИДИ


Процесът на дисоциация на химичните съединения под действие на високите температури се нарича термична дисоциация. Дава се с уравнението


АВтв. = Атв. + Вг. (1)


Различаваме три случая, определящи закономерностите на дисоциационните процеси:

  1. Твърди фази – изходното вещество (АВ) и продукта на реакцията А, които са практически неразтворими един в друг и са две самостоятелни фази/

  2. Компонентите АВ и А образуват твърд разтвор с неограничена или взаимно ограничена разтворимост.

  3. Твърдите компоненти АВ и А разтворими в трето вещество (разтворител R).


В първия случай системата е двукомпонентна и трифазна. Следователно

С = 2 + 2 – 3 = 1 системата е моновариантна. Независима променлива може да бъде или налягането или температурата, задаването на едната от които е достатъчна за определяне на равновесното състояние на системата, тъй като Р = Рв = f(T).

При промяна на една от променливите величини, броят на фазите не се променя, но се променят техните тегловни количества.

(2)

Когато А и АВ са чисти компоненти . Тогава

Значението на Рв за всяка точка, намираща се на равновесната крива Рв = f(Т) се нарича дисоциационно налягане. Дисоциационното налягане Рв е мярка за химическото сродство на елементите А и В, тъй като може да бъде определено от общото уравнение Go = - RTlnPв.

Ако при повишаване на температурата се достигне до Ттоп. = Та двете системи Атв., АВтв., Вг. и Атеч., АВтв., Вг. имат едно и също значение на Рв, тъй като Атв. Атеч.


Материала е изпратен от: Мария Колена
Изтегли материала