Неделя, 7- ми Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Проектиране и организиране на труда


Проектиране и организиране на труда


1. Съдържание и задачи на проектирането и организацията на труда методи.

Елементи:

- определяне на задачите (дейностите) и отговорностите, включени в определена работа.

- определяне на методите за извършване на дадена работа;

- определяне на мястото за извършване на дадена работа;

- определяне на изпълнители за извършване на дадена работа;

- проектиране на работното място физическа среда.

- определяне на социалната и психологическата среда, в която ще се извършва работата;

- определяне на квалификационни изисквания.


Задачи: Проектирането и организацията на труда трябва да осигурява постигането на целите на организацията (по отношение на качеството, времето за изпълнение на поръчката, гъвкавостта и разходите при осигуряване на висока хигиена и безопасност на труда и високо качество на трудовия живот. Качеството на трудовия живот се характеризира с цялостно усещане, степен на удовлетвореност, сигурност, разнообразие, престиж, възможност за лична изява, равнище на напрегнатост, усещане и степен на лична удовлетвореност.

2. Подходи и методи за проектиране и организация на труда:

- разделение на труда разделяне на общата работа на отделни по-малки елементи, всеки от които се извършва от отделен работник (машина);

Положителни страни: по-лесно и бързо усвояване на работата; повишава се производителността на труда; стимулира се автоматизацията; намалява се непроизводителното време.

Отрицателни страни: увеличава се монотонността и непривлекателността на труда;

- школа на Научното управление определя задачите на мениджърите и работниците чрез труда си Принципи на научното управление Франк Тейлър (1856-1915), Ф. и Л. Гилбърт. Имат 4 принципа:

1) Всички аспекти на работата трябва да се изследват на научна основа, за да се разкрият законите и правилата, определящи най-добрите методи за изпълнение на работата (разработване научни методи).

2) Управляващите трябва научно да подберат, обучат и развият всеки работник.

3) Управляващите и работниците да си сътрудничат за изпълнение на работата в съответствие принципите на научното управление.

4) Управляващите трябва да изучават работата и да определят как тя да се извършва, а работникът трябва да извършва работата в съответствие с установени стандарти. Тук има две направления:

- изучаване методите на работа (method study);

- измерване на работата (work measurement).


Материала е изпратен от: Цветонина Станимирова
Изтегли материала