stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 05:32:20 [path_image] => /ufiles/2/148/153933/proizhod-i-syshtnost-na-finansite-i-finansovata-nauka-2-1.png [article_excerpt] => ПРОИЗХОД И СЪШНОСТ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВАТА НАУКА * Етимологични и конструктивни основи на понятието ФИНАНСИ. - счита се, че понятието финанси произлиза от древно латинския глагол finis или finaire. Този глагол означава край, финал , приключване на парични сделки или парични взаимоотношения въобще [meta_keywords] => произход,съшност,финансите,финансовата,наука,етимологични,конструктивни,основи,понятието,финанси [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153933 [title] => Произход и същност на финансите и финансовата наука [article_page] => 1 [article_html] =>

ПРОИЗХОД И СЪШНОСТ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВАТА НАУКА  1. Етимологични и конструктивни основи на понятието ФИНАНСИ.

- счита се, че понятието финанси произлиза от древно латинския глагол finis или finaire. Този глагол означава край, финал , приключване на парични сделки или парични взаимоотношения въобще.

Според някой икономисти произлиза от средновековното съществително finansta, което означавало парично плащане , задължително или дължимо на определен падеж плащане.

През средновековието под финанси се е разбирало хитрост или измама.

Основите на финансовата наука се поставят през Средновековието – Боден , Петрарка


Процесът на изграждане на финансовата наука преминава и се задълбочава при меркантилистите и физиократите .

Между впрочем меркантилистите са препоръчвали по-активна държавна намеса в икономиката , с цел – реализиране на по активно търговско салдо, намиращо израз в натрупване на златни резерви . Меркантилистите са считали това натрупано злато в резултат на търговията с останалия свят за благоденствие и просперитет на държавата .(периодът на висока инфлация в Западна Европа )

Физиократите са намирали за източник на богатство и благоденствие единствено дохода и дейността в селското стопанство , а всички останали са консумативни. Насочват вниманието си върху производството , следователно данъците да са насочени към производителната класа , земеделието.

Завършен вид финансовата наука придобива през периода на класицизма – в трудовете най вече на Адам Смит и Дейвид Рикардо.

Адам Смит – „Богатството на народите „

Дейвид Рикардо – „ Принципи на политическата икономия и данъчното облагане”


И двамата учени са с либерални възгледи и държавата според тях не трябва да се намесва в икономията.

Рикардо е дори против данъчното облагане .

Авторите докласическия период (до края на XVIII и началото на XIX век)

Преди конституционно управление на държавите – т.е. монархически управления ( абсолютна монархия ) – монарсите са я пазели в тайна , как се е разходват приходите от данъците.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153933/proizhod-i-syshtnost-na-finansite-i-finansovata-nauka-2-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153933/proizhod-i-syshtnost-na-finansite-i-finansovata-nauka-2-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Nikola Yotov [user_id] => 22730 )