Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Произход и същност на финансите и финансовата наука


ПРОИЗХОД И СЪШНОСТ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВАТА НАУКА  1. Етимологични и конструктивни основи на понятието ФИНАНСИ.

- счита се, че понятието финанси произлиза от древно латинския глагол finis или finaire. Този глагол означава край, финал , приключване на парични сделки или парични взаимоотношения въобще.

Според някой икономисти произлиза от средновековното съществително finansta, което означавало парично плащане , задължително или дължимо на определен падеж плащане.

През средновековието под финанси се е разбирало хитрост или измама.

Основите на финансовата наука се поставят през Средновековието – Боден , Петрарка


Процесът на изграждане на финансовата наука преминава и се задълбочава при меркантилистите и физиократите .

Между впрочем меркантилистите са препоръчвали по-активна държавна намеса в икономиката , с цел – реализиране на по активно търговско салдо, намиращо израз в натрупване на златни резерви . Меркантилистите са считали това натрупано злато в резултат на търговията с останалия свят за благоденствие и просперитет на държавата .(периодът на висока инфлация в Западна Европа )

Физиократите са намирали за източник на богатство и благоденствие единствено дохода и дейността в селското стопанство , а всички останали са консумативни. Насочват вниманието си върху производството , следователно данъците да са насочени към производителната класа , земеделието.

Завършен вид финансовата наука придобива през периода на класицизма – в трудовете най вече на Адам Смит и Дейвид Рикардо.

Адам Смит – „Богатството на народите „

Дейвид Рикардо – „ Принципи на политическата икономия и данъчното облагане”


И двамата учени са с либерални възгледи и държавата според тях не трябва да се намесва в икономията.

Рикардо е дори против данъчното облагане .

Авторите докласическия период (до края на XVIII и началото на XIX век)

  • авторите се интересували единствено от приходите на държавата , не са се интересували от разходите на държавата .Следователно финансовата наука се е занимавала първоначално само с данъците.

Преди конституционно управление на държавите – т.е. монархически управления ( абсолютна монархия ) – монарсите са я пазели в тайна , как се е разходват приходите от данъците.


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала