Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Произход и същност на финансите и финансовата наука


Смит и Рикардо по късно разширяват предмета на финансите , като започват да разглеждат и държавните разходи , а така също и държавния бюджет като самостоятелна финансова категория , изучавайки проблемите на с неговото балансиране и ефектите от неговото управление.

Следователно , финансовата наука зародила се през Ренесанса се занимава с Приходите и Разходите на държавата (държавните органи и институции или т.нар. публично правни тела)

Публичните финанси се занимават с проблемите на:

  • публичните блага и публичният избор т.е. занимават се с това как се формира или от какво зависи изборът на обществото , какви и колко да са данъците и в какви сфери да се изразходват акумулирани публичните средства.

Поведенчески финанси – те се занимават с някой поведенчески мотиви на т.нар. финансови пазари .Финансите :” Наука за управлението на приходите , разходите и паричните потоци на икономическите субекти” (фирмите , домакинствата и държавата)


Публични финанси Квазифискални Нефискални Финансови пазари (фискални финанси) (Соц.осигуряване, 1.фиск.на фирмите (корпоративни)

здравно осиг.) 2. фиск.на домакинствата


Фискалните финанси (публичните) се формират на задължителна основа. Те са нормативно регламентирани чрез данъчното и бюджетното законодателство.т.е. приходите на държавата имат принудителен, задължителен характер.


Не фискалните финанси – те са резултат от действието на пазарните сили.

Приходите , разходите , финансовия резултат и паричните потоци на домакинствата и фирмите са резултат от силите на търсене и предлагане на частни блага и на фактори на производството .


Квази фискалните финанси са по свой начин междинно звено между публичното и частното стопанство.

Тук попадат :

  • соц.осигуряване което може да се осъществява на задължителна , принудително основа и едновременно с това доброволно т.е на пазарна основа.(както на всички пазари водещ е принципа на потребителския суверенитет = свободния потребителски пазар)


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала