Вторник, 2- ри Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите


Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари. Парични агрегати и измерване на паричната маса.

Парите са неотменим елемент на развитото пазарно стопанство. Те опосредстват сложните, преплитащи се производствени и пазарни връзки, движението на огромни стокови маси и парични капитали и стопанисват развитието на производствените сили.

 1. Форми на размяната

 1. Натурална (бартерна) размяна. Тя е първият познат на хората начин за осъществяване на търговия. Реализирала се е чрез размяната на един вид стока срещу друг. Постепенно тази размяна става пречка за развитието на стоковото производство. Бартерната размяна има няколко основни недостатъка:

 1. липсва единица за пресмятане на разменната пропорция между стоките в сферата на обръщение, размяната на стоките е свързана с много разходи на труд и време;

 2. липсва съвпадение на потребностите на субектите, които участват в бартерната размяна;

 3. липсва единица за бъдещи пресмятания;

 4. липсва възможност да се договорят евентуални бъдещи плащания, като надници, заплати, данаци и др.;

 5. липсва ефективен метод за натрупване и спестяване.

2. Преодоляването на недостатъците на бартерната размяна се осъществява чрез парите. Те имат редица предимства:

 1. съкращават издръжката на обръщеието;

 2. стимулират специализацията на производството и търговията и способстват за повишаване на ефективността;

 3. позволяват избор на вида и количеството стоки, които желаем да закупим;

 4. позволяват избор на време и място за извършване на покупките;

 5. позволяват избор на партньорите, с които да се търгува.

 1. Концепции за произхода на парите

Съществуват две концепции за произхода на парите - рационалистическа и еволюционна.

 1. Рационалистическа концепция. Тя обеснява произхода на парите като резултат от съглашението на хората за тяхното създаване. Изхожда се от идеята, че парите са творение на държавата и следователно те съществуват не по природа, а са установени. Тази теория е господствала до средата на 18 век.

 2. Еволюционна концепция. Според тази концепция парите са резултат от еволюционния процес, при който въпреки волята на хората се е стигнало до отделяне на отделни стоки от общата стокова маса, които са започнали да изпълняват ролята на всеобщ еквивалент, чиито основни функции са били да измерва себестойността на стоките и да обслужва тяхната размяна. Парите са спонтанен, еволюционен и неосъзнат продукт на размяната. Функциите на всеобщ еквивалент са изпълнявали различни стоки, които трябвало да притежават свойствата портативност, дълговечност, делимост, стандартизираност и ознаваемост.


Материала е изпратен от: Генослав Димитров
Изтегли материала