Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Произход, същност, функции и роля на парите; от пълноценните през декретните до електронните пари


Произход, същност, функции и роля на парите; от пълноценните през декретните до електронните пари.


Произход: Парите възникват в древността, основните предпоставки за възникване на парите са: необходимостта да се преодолеят затрудненията при бартера, обективните изисквания на стоковото производство и потребление, коетп води до появата на всеобщ еквивалент и обществената организираност на хората и появата на държавата.

Същност: Парите като всеобщ еквивалент служат за осъществяване на покупко-продажбата и издължаване на дългове.

Функции: Функциите на парите се изразяват в тяхното предназначение и използването им в стоково- паричното обръщение.

Роля: Парите намират широко приложение във всички сфери на обществения живот. Те са носител на икономически и социални отношения и това се изразява в следните отношения.

От пълноценните през декретните до електронните пари: Обикновени стокови пари които се използват за размяна, са предпарични форми. Изтинските пари се свързват с благородните метали, злато и сребро. Следващата форма, през която минават парите са металните пари. Те изместват обикновени стокови пари и се превръщат в универсална парична стока. Появяват се метални късове с определена форма и размери. Това са монетите, които съдържат символи и печат на държавата. Монетите имат три страни: на лицевата страна(аверс) се поставя символът на държавата или институцията; на обратната страна (реверс) отбелязва стойността на монетата;

третата страна се нарича “кант”и показва нейната оригинална дебелина.

Според метала, от които са направени монетите биват: -пълноценни-сечени от благороден метал и номиналната им стойност отговаря напълно на действителното съдържание на метала; -непълноценни- от неблагороден метал и номиналната им стойност не много по-висока от действителната ценност на метала. Тези пари се наричат още билонни. Количеството благороден метал в монетата се нарича проба, а количеството неблагороден метал- лигатура,мярката за чистота на благородния метал в монетата- карат.

Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала