stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-11 03:23:34 [path_image] => /ufiles/2/148/153677/proizhod-syshtnost-i-evoliuciq-na-parite-1-1.png [article_excerpt] => Произход, същност и еволюция на парите Парите са един от продуктите и символите на цивилизацията.Те са древно и спонтанно човешко изобретение, чийто “корени” стигат до първите случайни актове на размяна (на продукти или блага ) между хората. * Произход и причини за възникването на парите: Произходът [meta_keywords] => произход,същност,евол,ция,парите,парите,един,продуктите,символите,цивилизацията [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153677 [title] => Произход, същност и еволюция на парите [article_page] => 1 [article_html] =>

Произход, същност и еволюция на парите


Парите са един от продуктите и символите на цивилизацията.Те са древно и спонтанно човешко изобретение, чийто “корени” стигат до първите случайни актове на размяна (на продукти или блага ) между хората.


  1. Произход и причини за възникването на парите:

Произходът на парите се свързва от различните автои и школи с три основни фактора и причини:

  1. Същност на парите:

2.1. Общо за същността на парите:

Въпросът за същността на парите е изключително дискусионен, а мненията – противоречиви. Историята познава множество школи и теории, които се опитват да обяснят същността и ролята на парите по различен начин. По-важните от тях са: металическата теория за парите (меркантилизъм), теория за перите като техническо средство, номиналистическа теория за парите, количествена теория за парите(Монтескьо), теория за трудовите пари (Прудон), трудовата теория за стойността на парите на класиците на икономическата наука А.Смит, Д.Рикардо и К.Маркс.

Независимо от многобройните теории за същността и ролята на парите, с известна условност те биха могли да се обобщят в две основни напавления:

Функции на парите:

Същността на парите намира проявление в изпълняваните от тях функции. В качеството си на всеобщ еквивалент парите изпълняват четири основни функции:

M .V = T . P


M – количество пари в обръщение

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153677/proizhod-syshtnost-i-evoliuciq-na-parite-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153677/proizhod-syshtnost-i-evoliuciq-na-parite-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Генослав Димитров [user_id] => 9613 )