Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Промишлена статистика


Задача 1. Ако към едни и същи данни приложите формулите на Ласпер и Пааше с цел оценяване измененията на цените, по коя формула ще получите по-високи индекси на изменение и защо?Индекс на Пааше (формула 1.)

Като съизмерител се ползват количествата от отчетния период.

Индекс на Ласпер (формула 2.)

Като съизмерител се ползват количествата от базовия период.Изчисленията по формула 1. и формула 2 имат различни стойности (резултати) за индексите на цените. Обяснението, е че индексите на Пааше и Ласпер характеризират различни качествени особености на измененията на цените.

Индексът на Пааше характеризира влиянието върху изменението на цените, реализирани за отчетния период спрямо базисният период, докато Индексът на Ласпер характеризира влиянието върху изменението на цените, реализирани за базовия период, задради измененията в отчетния период.

Ценовият индекс на Пааше има тенденция на понижение, а ценовият индекс на Ласпер има тенденция на повишение.

Индексът на Ласпер е по-голям от индекса на Пааше по числова стойност. Това се обяснява със съществуващата отрицателна корелация (относителното тегло на товара пада, ако цената се увеличава )


Задача 2. Чрез изчисляването на коефициентите на автокорелация за данните поместени в Таблица 1., проверете целесъобразността на базата на тях да се приложи корелационен анализ.


Материала е изпратен от: СТАНКА ПЕТРОВА
Изтегли материала