Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда


Промишленото производство – главен замърсител на околната среда


Промишлената дейност датира от времето, когато човекът започва да си изработва примитивни оръдия на труда. По-късно се обособяват занаятчийските работилници и се стига до съвременните производствени гиганти. В сравнение с другите европейски страни промишлеността в България се развива сравнително късно – след Освобождението през 1978 год.

До 1944 г. България е земеделска страна. През 1939 г. съотношението между промишленост и селско стопанство е 1:4. След 1944 г. започва изграждането на индустрия от равнището на слабо развита промишленост. Поставят се кратки срокове за индустриализация като се създават почти всички видове производства без оглед на това дали е на лице необходимата суровинно-енергийна база или не. Промишлеността става водещ отрасъл в икономиката на страната. Относителният дял на общата промишлена продукция в стойността на обществения продукт през 1989 г. е 70%, а в произвеждания национален доход – 59%.

Промишлеността е основен отрасъл в икономиката на съвременна България, който задоволява потребностите на другите отрасли от машини, съоръжения, технологични линии, суровини, горива, електроенергия и материали, а населението – с предмети за потребление и храни. Голямо е значението на промишлеността за развитието на транспорта, селското стопанство, строителството, търговията.

До 1990 г. в промишлеността са оформени 16 основни отрасъла с 2596 предприятия, от които 2341 държавни и 255 кооперативни. През 1980 г. броят на предприятията е 2105, от тях 1926 държавни и 179 кооперативни, а през 1985 г. – 2196, от които 2010 държавни и 186 кооперативни. Преобладава държавния сектор, който заема над 90%.

От 1944 до 1990 г. промишленото производство ежегодно нараства. В резултат на това общата продукция на цялата промишленост през 1987 г. е нарастнала 98 пъти в сравнение с 1939 г.

Още по-голямо е увеличението на производството в отраслите на тежката промишленост – машиностроене и електроника, металургия, хим. Промишленост, енергетика и въгледобив, производство на строителни материали.


  1. Характерни особености в развитието на промишлеността през периода 1944 г. – 1990 г.

    1. Високи темпове на растеж на промишленото производство


Материала е изпратен от: Марийка Василева
Изтегли материала