Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи


равнище на научнопопулярния стил, отбелязано на фиг.1 с Р (публична реч в относително официална или относително неофициална обстановка, напр. в медия и предназначена за неспециалисти);

равнище на разговорната реч на СБКЕ, отбелязано на фиг.1 с S (ежедневна комуникация в КБГ и сред потребители - образува се професионален сленг3);

равнище на разговорната реч в ограничен социален колектив, отбелязано на фиг.1 с J (ежедневна комуникация с експресивна функция - образува се жаргон).

Комуникативните ситуации, в които се поражда реч, маркирана с особености, подсказващи вероятно влияние на КТ, се анализират подробно. Целта е да се установят тези компоненти на ситуацията, които се оказват главните проводници на това влияние. За основа е използвана класификацията на Дел Хаймс "SPEAKING". (вж. Бел 1980: 110-111) Като значещи обаче са изведени само тези компоненти, чиито комбинации стилистично диференцират изследваната социално ограничена реч: социалните характеристики на участниците, темата на разговора, каналът, функциите на изказването, степента на официалност на обстановката, дали става въпрос за личен разговор или за публична реч, дали трябва да се спазва вътрегрупова норма или да се разговаря с външно за групата лице и в рамките на какъв жанр се оформя речевата реализация. Необходимостта от изграждане на дискретна скала налага критериите да се прилагат кръстосано и да се наслагват, за да се сведат до една единствена обща йерархия. В нея откритите в узуса дискурси могат да намерят своето място и да бъдат оценени комплексно. В крайна сметка се оказва, че най-подходящо за снемане на стилистичния статус е делението, основано на жанровете, реално установили свои практики в комуникативното поведение на КБГ. Така се изгражда рангов списък на жанровете, в които е групирано разнообразието от дискурси и идеолекти:

 1. материал в пресата (писмена реч за неспециализирана аудитория)

 2. пряк диалог или полилог с външно за групата лице (устно изказване пред неспециализирана аудитория в неофициална или относително неофициална обстановка)

 3. материал в професионалноспециализираната преса (писмена реч за аудиторията на всички КБГ с информативна функция)

 4. изказване в радио- или телевизионно предаване (устно изказване пред специализирана аудитория в относително официална обстановка)

 5. материал в специализираната преса на СБКГ (писмена реч за определена социална група, напр. геймъри, чатъри, в относително неофициална обстановка и преобладаващо информативна функция)

 6. имейл в Интернет форум (писмено изказване по тема)

 7. имейл в клуб по интереси на Интернет портал или уебсайт (писмено изказване в рамките на СКБГ)

 8. писмо до редакцията на специализирано геймърско издание (писмено изказване в рамките на СКБГ)

 9. чат (участие в писмен полилог в реално време, неофициална обстановка, функция - забавление)

 10. private чат или ICQ (личен онлайн диалог в реално време, неофициална обстановка)

 11. пряк диалог или полилогсдруги членове на КБГ (специална лексика от всички нива на професиолекта, компютърен сленг, частен жаргон)


Материала е изпратен от: Светослав Стефанов
Изтегли материала