Четв, 6- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Проучване и насърчаване продажбите на строителни продукти на фирма Стама ЕООД2.2 Структура на фирма “Стама” ЕООД Габрово

Фирмата се ръководи от Общо събрание, което се състои от трима съдружници с различно дялово участие. То решава основните въпроси по организацията и управлението на фирмата, а ръководството на дейността се извършва от управител, който в случая е собственика с най-голямо дялово участие.

Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Помощник-управителят по основната дейност отговаря за почти целия основен процес, от снабдяването до производството и продажбите.

Помощник-управителят по ремонтната дейност и продажбите на строителни материал;и отговаря за извършването на текущи ремонти, а така също за търговията със строителни материали от склада на фирмата.


2.3 Анализ на маркетинговата среда

Безполезно е да кажеш на реката да спре, по-добре се научи да плуваш по течението й”.

“Стама” ЕООД е от фирмите, които възприемат маркетинговата среда като неконтролируема, тъй като за противното са нужни много средства и изградени структури. Това определи маркетинговата стратегия на фирмата, която бива коригирана в зависимост от промените в средата.

Политическите и правните сили на маркетинговата среда са тясно свързани. От създаването на закони и тяхното прилагане се определят краткосрочните и дългосрочните цели на организацията въпреки, че в България законите се променят много често.


Материала е изпратен от: Димитър Михайлов
Изтегли материала