Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Проучване и насърчаване продажбите на строителни продукти на фирма Стама ЕООД


По-рано, при централизираната планова икономика, планирането в строителството се извършваше от централен планов орган, чрез задължителни държавни задачи, които строителните бригади бяха задължени да извършват в процеса на своята дейност.

Днес в процеса на свободно пазарно строителство, строителните фирми и предприемачи планират своята дейност така, че да изпълняват максимално набелязаните си задачи и да вървят в крак със съвременните нормативи и предпочитания.

В политически и правен аспект влияние върху фирмите оказват икономическите нормативи за: данъци, мита, такси и други вноски в бюджета; фонд “Работна заплата”, търговски цени, комисионни отстъпки и др.

Обществени сили - Фирмата работи добре за подобряване на имиджа си, като поддържа постоянна връзка с общината и заделя част от печалбата за подпомагането й и за благотворителност.

Влиянието на фирмата тук е насочено към усвояване на екологично чисто строителство, защото инвестирането в опазването на околната среда е един от критериите за приобщаване в Европа. Голямо влияние върху развитие на строителството оказват: доходите на населението и неговата покупателна способност, демографската структура, социалното положение на потребителите и други.

Икономически сили - Те влияят както върху решенията на потребителите, така и върху ръководството на фирмата.


Материала е изпратен от: Димитър Михайлов
Изтегли материала