Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени


Произведената себестойност – тя се прилага като отчетна цена за активи, които се създават в самото предприятие – продукция, сгради, съоръжения, нематериални активи, материали собствено производство... В нея се включват следните компоненти: разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, за заплати и осигуровки, други производствени разходи, разходи за демонтаж и възстановяване на терени, ако се касае за нетекущи материални активи. Не се включват в производствената стойност административните разходи и разходите за продажба на продукцията. Проблеми възникват затова как да се включат производствената себестойност, производствените разходи, които са общи за няколко или всички произвеждани изделия. Например разходите за амортизация, застраховки и ремонт на производствените сгради. С тези проблеми по-подробно се занимава управленското

справедлива цена – по тази цена се оценяват активи, които предприятието е придобило безвъзмездно, т.е. безплатно. За справедлива цена се приема тази, по която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен при пряка сделка и ясно изразено желание между добре информирани продавач и купувач. Това може да бъде борсова цена, пазарна цена или продажна цена.

Пазарната цена е определена в резултат на многократно повтарящи се грешки с активи на пазара. Борсовата цена е на стоковите или фондовите борси. Продажна е цената, по която е осъществена сделка между продавач и купувач със същия или подобен актив. Особеното на справедливата цена е това, че изразява каква сума би получило предприятието ако продаде актива в момента на придобиването му.


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала