Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени


  1. по тази цена е изчисляват активи, които постъпват в предприятието като апортна дялова вноска.

  2. Обменен курс на чуждестранна валута – прилага се при превеждане на активи и пасиви на предприятието, деноминирани в чужда валута в левова равностойност. Привеждането се извършва по курс в зависимост от начина на постъпване на активите и валутата в предприятието, респективно възникване на пасивите. Ако когато постъпва чуждестранна валута, ролята на историческа цена играе конкретната цена, която е платена за придобиване на валутата. Това е принципно обменния курс, но ако валутата е дарение или пък е заплащане за продадена стока или услуга, ролята на историческа цена играе курсът на БНБ в деня на предаването на валутата в брой или привеждането й по банкова сметка. Уреждането на вземания чуждестранна валута става в деня на превеждане на валутата, респективно деня на фактурата за продадена стока или услуга. Валутните заеми и задълженията към чуждестранни доставчици също се оценяват по централен курс на БНБ в деня на фактурата от доставчика или подписване на договора за валутен заем.

Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала