Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Разходи, приходи и печалба на фирмата


РАЗХОДИ, ПРИХОДИ И ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА


I. Финасова и икономическа същност на разходите

II. Класификация на разходите

2.1. По икономическата им същност

2.2. По статии на калкулацията

2.3. Според влиянието им от обема на производството

2.4. По ОПР – та

III. Обща характеристика на приходите

3.1. Класификация на приходите

IV. Същност и източници на печалбата

4.1.Печалба – цел и основи на бизнеса

4.2.Планиране /прогнозиране/ на печалбата

4.3.Анализ на критичната точка на производството

4.4.Технология на планиране на печалбата

I. Финасова и икономическа същност на разходите

От финансова гледна точка разходите водят до намаляване активите на фирмата с цел реализирането на определена икономическа изгода. Осъществяването на стопанската дейност и динамиката на нейното развитие винаги се свързва с определена динамика на разходите. Но за да има икономически и финансов просперитет е задължително темпът на нарастване на производството и стойността на продажбите да изпреварва темпа на нарастване на разходите. От икономическа гледна точка са способ за трансформирането на обществения и живия труд в стойността на новосъздадената продукция и услуги.

Финансовата концепция за съотношението разходи – приходи гласи, че приходите трябва да превишават разходите, с оглед реализирането на положителен финансов резултат. Водещи са разходите, но приходите трябва да са по – големи от разходите.

II. Класификация на разходите

2.1. По икономическата им същност – отчитат влиянието на отделните икономически елементи върху стойността на производствените разходи общо за предприятието.

Икономическите разходи са тези, които характеризират труда като овеществен и жив.

  • променливи разходи :

  • материали – овеществен труд

  • работни заплати – жив труд

  • СЗО – жив труд

  • фиксирани разходи

  • амортизации – овеществен труд

  • външни услуги

  • други разходи

Диференциацията на разходите по тази класификация дава възможност да представи разходите общо на фирмата.


Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала