Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Разплащателни банкови операции


Лекция. Основи на финанситеРазплащателни банкови операции 1. Същност и характеристика на баковото посредничество

Преди създаването и развитието на банковата система, плащанията са се осъщ директно от самите икон субекти или контрагенти.

Банките извършват разплащанията м/у отделните лица на безналичната основа, чрез т.нар. прехвърляне по сметките на техни клиенти.

Национален платежен механизъм- сувкупоността от прилаганите единни изисквания, форми, системи и правила за осъщ на разплащанията чрез банките м/у ФЛ и ЮЛ в националното стопанство.

За улеснение на икономическите контрагенти от различните страни, на цялостния международен стоково-паричен оборот са изградени и международни системи за разплащане (SWIFT-Society for World Interbank Financial Telecomunication).

Банковото посредничество може да се разглежда в 2 основни направления:

Изв на плащания на безналична основа- прехв по ел път на стредства от сметката на едно лице по сметката на друго лице.

 • Плащания по банкови сметки с налични парични средства.

 • Плащания в езналична форма биват:

  • Плащания извършвани по нареждане на платеца (купувача)

  • Плащания извършвани на бенефициента (доставчика на стоки и услуги)

  У нас се прилагат следните безналични плащания:

  • Директен трансфер (вирмент)

  • Акредитив

  • Плащания посредство чекове

  Директен трансфер (вирмент) – плащането се извършва по инициатива на платеца, чрез попълване на платежно нареждане.


  Материала е изпратен от: Митко Димов
  Изтегли материала