Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разплащателни банкови операции на търговските банки


Разплащателни банкови операции на търговските банки

6.1. Банкови сметки

Банковите сметки са счетоводни сметки, които банките водят за отчитане на парите, с които работят банковите институции, т.е. за отчитане на вложените и използваните парични средства. Видовете банкови сметки, които се използват са:

 • в национална и чуждестранна валута;

 • разплащателни и депозитни;

 • бюджетни (текущи);

 • спестовни (+ спестовни книжки);

 • набирателни;

 • акредитивни;

 • ликвидационни;

 • особени (при несъстоятелност);

 • ДДС

 • кореспондентски:

лоро – техни при нас;

ностро – наши при тях.


6.2. Системи за парични преводи

Системите за парични преводи са електронни системи, чрез които се извършва безналичното прехвърляне на налични парични средства от една в друга банка.

Вътрешната система за парични преводи е система, при която преводите се извършват в рамките само на обособените звена на дадена банка (офис, клон и др.).

Вътрешнобанковата система за парични преводи представлява система, при която преводите се правят между обособените звена на дадена банка.

Известни са следните български национални системи за парични преводи:

 • системата RINGS (Real-time Interbank Gross Settlement system - системата за брутен сетълмент в реално време)1;

 • БИСЕРА (Банковата Интегрирана Система за Електронни РАзплащания);

 • БОРИКА – Банкова Организация за Разплащане с Използване на КАрти)

 • СЕБРА (Системата за Електронни Бюджетни РАзплащания) .

Международните системи за парични преводи са:

 • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - създадена е през 1973 г. от 239 банки със седалище Брюксел;

 • TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Expres Transfer system) – използва се в рамките на Европейския съюз;

 • Western Union – система за бързи преводи;

 • INTERNET.


Материала е изпратен от: Леман Айридин
Изтегли материала