stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-12 05:31:24 [path_image] => /ufiles/2/148/153961/razpredelenie-na-neprekite-razhodi-mejdu-osnovni-i-spomagatelni-centrove-2.png [article_excerpt] => . Разпределение на непреките разходи между основни и спомагателни центрове Разпределението на непреките разходи изисква ясно разграничаване на основни испомагателни центрове. Важен момент е дефинирането на обосновани бази за разпределението между отделните центрове, като целта е отделните разходи да [meta_keywords] => разпределение,непреките,разходи,между,основни,спомагателни,центрове,разпределението,непреките,разходи [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153961 [title] => Разпределение на непреките разходи между основни и спомагателни центрове [article_page] => 4 [article_html] =>


Статията за прякото разпределение на разходите на спомагателните центрове е:


Дт 611 Разходи за основна дейност 531

ан.с/ка 6111 Разходи за цех “П” 266.33

ан.с/ка 6112 Разходи за цех “М” 266.67

Кт 612 Разходи за спомагателна дейност 531

ан.с/ка 6121 Разходи за отдел “Ремонт” 207.20

ан.с/ка 6122 Разходи за отдел “Транспорт” 208.00

ан.с/ка 6123 Разходи за отдел “Качест.к-л” 115.80


7.Пълно разпределение с отчитане на разходите за реципрочни услуги между тях


Разпределението започва пак с разходите на спомагателния център, чиито услуги в най-голяма степен са ползвани от други спомагателни центрове. След като разпределението на разходите на даден спомагателен център е осъществено, следва по-нататъчни разпределения на разходите за този център, отнасящи се за получените услуги от другите спомагателни центрове. В зависимост от спецификата на изчисленията за пълното разпределение, които си оказват реципрочни услуги, се различават стъпаловиден способ, способ на линейните равенства и матричен способ.

За прилагането на стъпаловидния способ по разглеждания пример се въвеждат допълнителни данни: разходите на отдел “Ремонт” се разпределят: 20% за отдел “Транспорт”, 15% за отдел Контрол”,а останалите – пропорционално на отработените машиночасове от оборудване в двата цеха; разходите на отдел “Транспорт” се разпределят: 15% за отдел “Ремонт”, 10% за отдел “Контрол”, а останалите – пропорционално на изминатия пробег в километри за превозни услуги на двата цеха; разходите на отдел “Контрол” се разпределят: 10% за отдел “Ремонт”, 5% за отдел “Транспорт”, а останалите – пропорционално на отработените човекочасове в двата цеха. Изходните данни:


Спомагателни центрове/лв./

Основни центрове/лв./

Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

207.20

208

115.80

1420

1390


Първо разпределение (табл. 5.9).


Табл. 5.9

Разпределение на началните разходи на отдел “Ремонт” – 207.20 лв.

За отдел “Транспорт” – 20%

За отдел “Контрол” – 15%

207.20 лв.  0.20 = 41.44 лв.

207.20 лв.  0.15 = 31.08 лв.

Остатъчни разходи за разпределение на база на отработените машиночасове


207.20 – (41.44 + 31.08) = 134.68 лв.

За производствен цех – 800 мшч

За Монтажен цех – 700 мшч

134.68  (800 мшч : 1 500 мшч) = 71.83 лв.

134.68  (700 мшч : 1 500 мшч) = 62.85 лв.

Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Начални разходи

Ремонт

сбор

207.20

-207.20

0

208

41.44

249.44


115.80

31.08

146.88


1 420.00

71.83

1 491.83


1 390.00

62.85

1 452.85


Общо за фирмата

249.44 + 146.88 + 1 491.83 + 1 452.85 = 3 341 лв.


Първо разпределение на кумулативните разходи на отдел “Транспорт”

(за отдел “Ремонт” 15%, за отдел “Контрол” 10%)

Кумулативни 294.44 лв. – изходни за 208 лв. и допълнителни за 41.41 лв.

за отдел “Ремонт”:

249.44 лв.  15% = 37.42 лв.

за отдел “Контрол”:

249.44 лв.  10% = 24.94 лв.

Транспортни разходи за разпределение: 249.44 – 37.42 – 24.94 = 187.08 лв.

на база на превозни услуги в км: Производствен цех – 150 км, Монтажен цех – 190 км.

за Производствен цех – 150 км

за Монтажен цех – 190 км

187.08 лв.  (150 км : 340 км) = 82.54 лв.

187.08 лв.  (190 км : 340 км) = 104.54 лв


Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

207.20

-207.20

0

37.42

37.42

208

41.44

249.44

-294.44

0

115.80

31.08

146.88

24.94

171.82

1 420.00

71.83

1 491.83

82.54

1 574.37

1 390.00

62.85

1 452.85

104.54

1 557.39

Общо за фирмата

249.44 + 146.88 + 1 491.83 + 1 452.85 = 3 341 лв.


Първо разпределение на кумулативните разходи на отдел “Контрол”

(за отдел “Ремонт” 10%, за отдел “Транспорт” 5%)

Кумулативни разходи за отдел “Контрол” 171.82 лв. – изходни за 115.80 лв. и допълнителни ремонти за 31.08 лв. и транспортни за 24.94 лв.

за отдел “Ремонт” – 10%

за отдел “Транспорт” - 5%

171.82 лв. 0.10 = 17.18 лв.

171.82 лв. 0.05 = 8.59 лв.

Контролни разходи за разпределение: 171.82 – 17.18 – 8.59 = 146.05 лв.

Разпределение на разходите за 146.05 лв. по отработените човекочасове в двата цеха:

за производствен цех – 2 500 чкч


за Монтажен цех – 2 000 чкч

146.05  (2 500 чкч : 4 500 чкч) = 81.14 лв.

146.05  (2 000 чкч : 4 500 чкч) = 64.91 лв.

Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

Контрол

сбор

207.20

-207.20

0

37.42

37.42

17.18

54.60

208

41.44

249.44

-294.44

0

8.59

8.59

115.80

31.08

146.88

24.94

171.82

-171.82

0

1 420.00

71.83

1 491.83

82.54

1 574.37

81.14

1 655.51

1 390.00

62.85

1 452.85

104.54

1 557.39

64.91

1 622.30

Общо за фирмата

54.60 + 8.59 + 1655.51 + 1622.30 = 3 341 лв.Второ разпределение (табл. 5.10)


Табл. 5.10

Второ разпределение на началните разходи на отдел “Ремонт” – 54.60 лв.

за отдел “Транспорт” – 20%

а отдел “Контрол” – 15%

54.60 лв.  0.20 = 10.92 лв.

54.60 лв.  0.15 = 8.19 лв.

Остатъчни разходи за разпределение на база на отработените машиночасове

54.60 – 10.92 – 8.19 = 35.49 лв.

за производствен цех – 800 мшч

за Монтажен цех – 700 мшч

35.49  (800 мшч : 1 500 мшч) = 18.93 лв.

35.49  (700 мшч : 1 500 мшч) = 16.56 лв.

Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Начални разходи

Ремонт

сбор

54.60

-54.60

0

8.59

10.92

19.51


0

8.19

8.19


1 655.51

18.93

1 674.44


1 622.30

16.56

1 638.86


Общо за фирмата

19.51 + 8.19 + 1 674.44 + 1 638.86 = 3 341 лв.


Второ разпределение на кумулативните разходи на отдел “Транспорт”

Кумулативни разходи за отдел “Транспорт” 19.51 лв. – изходни за 8.59 лв. и допълнителни ремонтни за 10.92 лв.

за отдел “Ремонт”:


19.51 лв.  15% = 2.93 лв.

за отдел “Контрол”:

19.51 лв.  10% = 1.96 лв.

Транспортни разходи за разпределение:19.51– 2.93 – 1.96 = 14.62 лв.

Разпределение на 14.62 лв. на база на пробег в км за оказани превозни услуги на двата цеха: Производствен цех – 150 км, Монтажен цех – 190 км.

за Производствен цех – 150 км

за Монтажен цех – 190 км

14.62 лв.  (150 км : 340 км) = 6.45 лв.

14.62 лв.  (190 км : 340 км) = 8.17 лв


Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

54.60

-54.60

0

2.93

2.93

8.59

10.92

19.51

-19.51

0

0

8.19

8.19

1.96

10.15

1 655.51

18.93

1 674.44

6.45

1 680.89

1 622.30

16.56

1 638.86

8.17

1 647.03

Общо за фирмата

2.93 + 10.15 + 1680.89 + 1647.03 = 3 341 лв.


Второ разпределение на кумулативните разходи на отдел “Контрол”


Кумулативни разходи за отдел “Контрол” 10.15 лв. – допълнителни ремонти за 8.19 лв. и транспортни разходи за 1.96 лв.

за отдел “Ремонт” – 10%

за отдел “Транспорт” - 5%

10.15 лв. 0.10 = 1.02 лв.

10.15 лв. 0.05 = 0.51 лв.

Контролни разходи за разпределение: 10.15 – 1.02 – 0.51 = 8.62 лв.

Разпределение на 8.62 лв.пропорционално на отработените човекочасове в двата цеха:

за Производствен цех – 2 500 чкч

за Монтажен цех – 2 000 чкч

8.62  (2 500 чкч : 4 500 чкч) = 4.79 лв.

8.62  (2 000 чкч : 4 500 чкч) = 3.83 лв.

Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

Контрол

сбор

54.60

-54.60

0

2.93

2.93

1.02

3.95

8.59

10.92

19.51

-19.51

0

0.51

0.51

0

8.19

8.19

1.96

10.15

-10.15

0

1 655.51

18.93

1 674.44

6.45

1 680.89

4.79

1 685.68

1 622.30

16.56

1 638.86

8.17

1 647.03

3.83

1 650.86

Общо за фирмата

3.95 + 0.51 + 1685.68 + 1650.86 = 3 341 лв.


Трето разпределение (табл. 5.11)


Табл. 5.11Трето разпределение на началните разходи на отдел “Ремонт” – 3.95 лв.


за отдел “Транспорт” – 20%

а отдел “Контрол” – 15%


3.95 лв.  0.20 = 0.79 лв.

3.95 лв.  0.15 = 0.59 лв.


Остатъчни разходи за разпределение на база на отработените машиночасове

3.95 – 0.79 – 0.59 = 35.49 лв.


за Производствен цех – 800 мшч

за Монтажен цех – 700 мшч


2.57  (800 мшч : 1 500 мшч) = 1.37 лв.

2.57  (700 мшч : 1 500 мшч) = 1.20 лв.


Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центровеРемонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М


Начални разходи

Ремонт

сбор

3.95

-3.95

0

0.51

0.79

1.30


0

0.59

0.59


1 685.68

1.37

1 687.05


1 650.86

1.20

1 652.06Общо за фирмата

1.30+ 0.59+ 1 687.05+ 1 652.06= 3 341 лв.
Трето разпределение на кумулативните разходи на отдел “Транспорт”Кумулативни разходи за отдел “Транспорт” 1.30 лв. – изходни за 80.51 лв. и допълнителни ремонтни за 0.79 лв.


за отдел “Ремонт”:

1.30 лв.  15% = 0.20 лв.

за отдел “Контрол”:

1.30 лв.  10% = 0.13 лв.


Транспортни разходи за разпределение: 1.30 – 0.20 – 0.13 = 0.97 лв.


Разпределение на 0.97 лв. на база на пробег в км за превозни услуги на двата цеха: Производствен цех – 150 км, Монтажен цех – 190 км.


за Производствен цех – 150 км

за Монтажен цех – 190 км


0.97 лв.  (150 км : 340 км) = 0.43 лв.

0.97 лв.  (190 км : 340 км) = 0.54 лв
Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центровеРемонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М


Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

3.95

-3.95

0

0.20

0.20

0.51

0.79

1.30

-1.30

0

0

0.59

0.59

0.13

0.72

1 685.68

1.37

1 687.05

0.43

1 687.48

1 650.86

1.20

1 652.06

0.54

1 652.60


Общо за фирмата

0.20 + 0.72 + 1687.48 + 1652.60 = 3 341 лв.


Трето разпределение на кумулативните разходи на отдел “Контрол”


Кумулативни разходи за отдел “Контрол” 0.72 лв. – допълнителни ремонти за 0.59 лв. и транспортни разходи за 0.13 лв.

за отдел “Ремонт” – 10%

за отдел “Транспорт” - 5%

0.72 лв. 0.10 = 0.07 лв.

0.72 лв. 0.05 = 0.04 лв.

Контролни разходи за разпределение: 0.72 – 0.07 – 0.04 = 0.61 лв.

Разпределение на 0.61 лв.пропорционално на отработените човекочасове в двата цеха:

за Производствен цех – 2 500 чкч

за Монтажен цех – 2 000 чкч

0.61  (2 500 чкч : 4 500 чкч) = 0.38 лв.

0.61  (2 000 чкч : 4 500 чкч) = 0.23 лв.

Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

Контрол

сбор

Разпределяни остатъци


сбор

3.95

-3.95

0

0.20

0.20

0.7

0.27

-0.27

0

0.51

0.79

1.30

-1.30

0

0.04

0.04

-0.04

0

0

0.59

0.59

0.13

0.72

-0.72

0

0

0

1 685.68

1.37

1 687.05

0.43

1 687.48

0.38

1 687.86

0.16

1 688.02

1 650.86

1.20

1 652.06

0.54

1 652.60

0.23

1 652.83

0.15

1 652.98

Общо за фирмата

3.95 + 0.51 + 1685.68 + 1650.86 = 3 341 лв.


Остатъците от малки разходи в спомагателните центрове в края на третото разпределение се приключват поравно между основните центрове, а именно: общо за 0.31 лв. (0.27 + 0.04) се разпределя на 0.16 лв. за Производствен цех и 0.15 лв. за Монтажен цех.

Крайната таблица за разпределението на разходите на спомагателните центрове, които си оказват реципрочни услуги, между основните центрове на отговорност е показано в табл. 5.12.


Табл. 5.12

Разходи на

центровете

Спомагателни центрове

Основни центрове


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Първо разпределение

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

Контрол

сбор

207.20

-207.20

0

37.42

37.42

17.18

54.60

208

41.44

249.44

-294.44

0

8.59

8.59

115.80

31.08

146.88

24.94

171.82

-171.82

0

1 420.00

71.83

1 491.83

82.54

1 574.37

81.14

1 655.51

1 390.00

62.85

1 452.85

104.54

1 557.39

64.91

1 622.30

Второ разпределение

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

Контрол

сбор

54.60

-54.60

0

2.93

2.93

1.02

3.95

8.59

10.92

19.51

-19.51

0

0.51

0.51

0

8.19

8.19

1.96

10.15

-10.15

0

1 655.51

18.93

1 674.44

6.45

1 680.89

4.79

1 685.68

1 622.30

16.56

1 638.86

8.17

1 647.03

3.83

1 650.86

Трето разпределение

Начални разходи

Ремонт

сбор

Транспорт

сбор

Контрол

сбор

Разпределяни остатъци

сбор

3.95

-3.95

0

0.20

0.20

0.7

0.27

-0.27

0

0.51

0.79

1.30

-1.30

0

0.04

0.04

-0.04

0

0

0.59

0.59

0.13

0.72

-0.72

0

0

0

1 685.68

1.37

1 687.05

0.43

1 687.48

0.38

1 687.86

0.16

1 688.02

1 650.86

1.20

1 652.06

0.54

1 652.60

0.23

1 652.83

0.15

1 652.98

Общо за фирмата

1688.02 + 1652.98 = 3341 лв.


Разпределените разходи на спомагателните центрове общо за 531 лв. (207.20 + 208 + 115.80) се установяват, като нарастване на разходите за основните центрове: за Производствен цех (цех “П”) 1688.02 – 1420 = 268.02 лв.

за Монтажен цех (цех “М”) 1651.98 – 1390 = 262.98 лв.

531.00 лв.


Увеличението на разходите за основна дейност в Производствен цех и Монтажен цех, с разпределените разходи на спомагателните центрове за отговорност е както следва:


Дт 611 Разходи за основна дейност 531

ан.с/ка 6111 Разходи за цех “П” 266.33

ан.с/ка 6112 Разходи за цех “М” 266.67

Кт 612 Разходи за спомагателна дейност 531

ан.с/ка 6121 Разходи за отдел “Ремонт” 207.20

ан.с/ка 6122 Разходи за отдел “Транспорт” 208.00

ан.с/ка 6123 Разходи за отдел “Качест.к-л” 115.80


8. Разпределение на непреките разходи на основния център между видовете продукция


Прилаганите бази за разпределение на непреките разходи на основния център между произвежданите продукти в него са отработените човекочасове от производствениците, отработените машиночасове от оборудването, количеството произведени продукти, преките материални и трудови разходи. Броят на отработените часове пряк труд се ползва за целите на разпределението, когато за производството на продуктите се изразходва относително еднакъв по своята квалификация жив труд. Броят на отработените машиночасове от оборудването е подходяща база за разпределението, когато непреките разходи са силно обусловени от началния автоматизиран машинен парк. Количеството продукти се ползва като разпределителна база за непреки разходи, коато съответстващите им производствени технологии са хомогенни. Преките трудови разходи се прилагат като база за разпределение, когато непреките разходи зависят от равнището на изплатените заплати на производствениците. Преките материални разходи се прилагат като база за разпределение на непреките разходи,когато са тясно свързани с количествата на изразходваните основни материали. Установяването на непреките разходи за отделните продукти се извършва чрез следната формула:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153961/razpredelenie-na-neprekite-razhodi-mejdu-osnovni-i-spomagatelni-centrove-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153961/razpredelenie-na-neprekite-razhodi-mejdu-osnovni-i-spomagatelni-centrove-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Златка Станчева [user_id] => 3650 )