stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-12 05:31:24 [path_image] => /ufiles/2/148/153961/razpredelenie-na-neprekite-razhodi-mejdu-osnovni-i-spomagatelni-centrove-2.png [article_excerpt] => . Разпределение на непреките разходи между основни и спомагателни центрове Разпределението на непреките разходи изисква ясно разграничаване на основни испомагателни центрове. Важен момент е дефинирането на обосновани бази за разпределението между отделните центрове, като целта е отделните разходи да [meta_keywords] => разпределение,непреките,разходи,между,основни,спомагателни,центрове,разпределението,непреките,разходи [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153961 [title] => Разпределение на непреките разходи между основни и спомагателни центрове [article_page] => 5 [article_html] =>
Елементите на базата за разпределени  Кр на непреките разходи


Непреките разходи за единице продукт се определят по формулата:

Непреки разходи : Количество единици от произведените продукти


За определяне на непреките разходи за единица услуга в знаменателя на формулата се посочва сумата на услугите. В случая най-често се определят непреките разходи за 100 лв. оказани услуги.


Нека фирмените непреки разходи за един месец са 600 лв. Те сае разпределят мужду продуктите Х и Y на основа на отработените часове от производствениците за всеки продукт. От продукт Х са произведени 40 ед., за които са изразходвани 130 часа пряк труд. От продукт Y са произведени 45 ед. с отработени от производствениците 170 часа за тяхното производство.


Изчисляване на коефициента за разпределение: сума за разпределение 600лв.; база за разпределение 300 часа (130 + 170); Кр = 600 лв. : 300 ч = 2.00 лв./ч. Непреките разходи, включвани в себестойността общо за 600 лв. на: продукт Х: 130 ч 2 лв./ч = 260 лв.; продукт Y: 170 ч 2 лв./ч = 340 лв. Непреките разходи за единица от: продукт Х: 260 лв. : 40 ед. = 6.50 лв./ед.; продукт Y: 340 лв. : 45 ед. = 7.56 лв./ед.


КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ


Калкулиране на себестойността
Production cost calculation
Незавършено производство

Works-in-process

Начален /краен/ запас

Beginning /ending/ inventory

Обобщаване /акумулиране/ на разходите

Costs accumulation

Калкулиране на пълни разходи

Full costing

Калкулиране на променливи разходи

Variable costing

Отчет за приходи и разходи

Income statement

Калкулиране по видовете дейности

Activity based costing

Управление по видове дейност

Activity based management

Коефициент на разпределение

Allocation key

Пряко разпределение /на непреки разходи/

Direct method of allocation

Частично разпределение / на непреки разходи

Partial method of allocation

Пълно разпределение на непреки разходи


Full /step/ method of allocation

Реципрочни услуги

Reciprocal services
[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153961/razpredelenie-na-neprekite-razhodi-mejdu-osnovni-i-spomagatelni-centrove-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153961/razpredelenie-na-neprekite-razhodi-mejdu-osnovni-i-spomagatelni-centrove-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Златка Станчева [user_id] => 3650 )